Oprichting routebureau stap dichterbij met subsidie provincie

De stichting Wandelen Groningen is van plan een routebureau op te richten. Het bureau is een centraal platform voor allerlei zaken die te maken hebben met wandelen en fietsen in Groningen, zoals het verschaffen van informatie aan recreanten en het promoten van wandel- en fietsroutes. Het project kost 382.000 euro. De provincie Groningen heeft al een bedrag toegekend van 191.000 euro. De komende weken moet duidelijk worden of de Groninger gemeenten ook meefinancieren.

 

De stichting Wandelen Groningen is van plan een routebureau op te richten. Het bureau is een centraal platform voor allerlei zaken die te maken hebben met wandelen en fietsen in Groningen, zoals het verschaffen van informatie aan recreanten en het promoten van wandel- en fietsroutes. Het project kost 382.000 euro. De provincie Groningen heeft al een bedrag toegekend van 191.000 euro. De komende weken moet duidelijk worden of de Groninger gemeenten ook meefinancieren.

Project Wandelen Groningen stopt

Het project Wandelen Groningen houdt per 31 december 2013 op. Met de oprichting van een routebureau kunnen de werkzaamheden op het gebied van wandelen, zoals het inventariseren van de routes en het actueel houden van de website, voortgezet en verder ontwikkeld worden.

Wat doet het routebureau nog meer?

Naast het verschaffen van informatie over wandelen en fietsen in Groningen wordt het routebureau ook een aanspreekpunt voor beheerders en eigenaren van de wandel- en fietsroutes. Verder gaat het routebureau het netwerk aansturen van vrijwilligers die de routes controleren. Het bureau co├Ârdineert bovendien het beheer en onderhoud van wandel- en fietsroutes en zorgt ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Voor de promotie van de routes gaat het bureau samenwerken met Marketing Groningen. De focus ligt eerst op wandel- en fietsroutes, maar het is de bedoeling dat het routebureau zich uiteindelijk gaat bezighouden met allerlei soorten recreatieve routes.
 
De bijdrage van de provincie is afkomstig uit het programma Landelijk Gebied (recreatie en toerisme) en wordt verdeeld over een periode van vier jaar. De provincie wil de komende jaren de routenetwerken voor fietsers, recreatievaartders en wandelaars verder verbeteren, om zo de werkgelegenheid in de toeristische sector te stimuleren.