Opnieuw subsidie beschikbaar voor onderhoud monumenten

Eigenaren van Rijksmonumenten kunnen vanaf januari 2020 weer een aanvraag indienen voor monumentensubsidies. Er zijn twee subsidies: de regeling Regulier Onderhoud van Rijksmonumenten (RORG) en de regeling Groot onderhoud waaronder Restauratie van Rijkmonumenten in de provincie Groningen (GRRG)

GRRG

De subsidieregeling Groot onderhoud waaronder Restauratie van Rijkmonumenten in de provincie Groningen GRRG is bestemd voor groot onderhoud en restauratie van gebouwde rijksmonumenten. Hier kunnen projecten voor groot onderhoud en projecten met groot onderhoud in combinatie met herbestemming worden ingediend. Ook kunnen monumenteneigenaren subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen of voor de vervanging van dakbedekking. De eerste tender van de subsidieregeling (GRRG) 2020 is opengesteld van 15 januari tot en met 14 februari 2020.

Aardbevingsgemeenten

Voor de eerste subsidieronde van de GRRG is in 2020 3 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is € 2.200.000 voor de aardbevingsgemeenten bedoeld en € 800.000 voor de gehele provincie. Aanvragen kunnen vanaf 15 januari worden ingediend. In mei 2020 wordt een besluit genomen over de aanvragen.

RORG

De subsidieregeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG) is bedoeld voor regulier onderhoud aan gebouwen in de aardbevingsgemeenten die een Rijksmonument zijn. Voor 2020 is voor deze regeling € 1.000.000,- beschikbaar. Aanvragen hiervoor kunnen vanaf 1 januari worden ingediend.

Budget

Het geld voor de regeling wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW, de Nationaal Coördinator Groningen en de provincie Groningen. De provincie voert de subsidieregelingen uit.