Opnieuw: het Groninger Verdienmodel

Dinsdag gaat voor een groot deel op aan de vergadering van het college. Wat mijn portefeuille betreft: wij stellen de brief vast die we naar Provinciale Staten sturen, met als bijlage het Groninger Verdienmodel.

 

Dinsdag gaat voor een groot deel op aan de vergadering van het college. Wat mijn portefeuille betreft: wij stellen de brief vast die we naar Provinciale Staten sturen, met als bijlage het Groninger Verdienmodel.
 
Er is lof en waardering binnen het college voor de uitwerking van het model, dat in feite een soort meetlat is. Een meetlat voor boeren (melkveehouders) om erachter te komen hoe 'groen' en duurzaam hun uitbreidingsplannen zijn. En of ze rekening houden met hun omgeving - zowel in communicatie, overleg als architectuur. Scoren ze een 7,5 als rapportcijfer, dan mogen ze hun bedrijf inderdaad uitbreiden naar een bouwblok van 4 hectare.
 
's Middags vertel ik de media over dit model. Ik wordt ook ge├»nterviewd door het vakblad Binnenlands Bestuur. Daar ben ik blij mee, want dit model verdient landelijke aandacht. Het is echt bijzonder dat LTO Noord en de Natuur- en Milieufederatie gezamenlijk een systeem hebben bedacht om dit soort zaken te meten. Soms ging dat lastig, want de 'natuurclub' wilde hier en daar verder gaan dan 'de boeren'.  Co-creatie heet dit: een beetje nikserig woord, maar met het resultaat ben ik blij.
 
Woensdag praat ik samen met andere landbouwgedeputeerden in Utrecht met vertegenwoordigers van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Jonge boeren krijgen in de plannen van staatssecretaris Dijksma over het nieuwe Europese Landbouwbeleid wat extra aandacht. Dat is nodig, omdat de sector gebaat is bij verjonging, bij kinderen die het bedrijf van hun ouders overnemen. In overleg met de provincies heeft Dijksma hier dus oog voor. We bespreken hoe we elkaar kunnen helpen.
 
Na het stedelijke Utrecht rij ik naar Blauwestad. Ook een regio met veel dynamiek, maar (gelukkig!) in een wat andere richting. De stuurgroep kiest de variant uit voor de brug die Blauwestad en Winschoten met elkaar gaan verbinden. De keuze gaat binnenkort ' de inspraak' in. Direct aansluitend is de opening van een kunstwerk, het Triadeem.
 
Donderdag kijken we in een overleg met LTO Noord terug op het Groninger Verdienmodel en het ganzenakkoord, dat we laatst sloten. Deze resultaten geven het vertrouwen dat we de goede dingen goed doen. In het begin van de avond praat ik wethouders bij over het Groninger Verdienmodel. We spreken af dat we een convenant gaan afsluiten, waarin gemeenten aangeven dat ze het model zullen gebruiken.
 
Ben ik dan deze hele week eigenlijk alleen bezig met landbouw? Nee, tussendoor gaat het ook over andere zaken. En tijdens de vrijdag gooi ik het helemaal over een andere boeg: op uitnodiging mag ik de opening van Oerol meemaken, op Terschelling. Inderdaad, het kon minder!