Opnieuw goed bezochte personeelsbijeenkomsten

Maandagmorgen met kerngroeplid Jan van Dijk de concept-opdrachten voor de deelprojecten besproken. De concept-opdrachten daarna naar de leden van de projectgroep gestuurd, zodat zij tijd hebben om de opdrachten met hun achterban te bespreken.

 

Maandagmorgen met kerngroeplid Jan van Dijk de concept-opdrachten voor de deelprojecten besproken. De concept-opdrachten daarna naar de leden van de projectgroep gestuurd, zodat zij tijd hebben om de opdrachten met hun achterban te  bespreken.

's Middags Annet van Schreven, directeur bij de provincie, bijgepraat over ons project. Zij gaat deelnemen in de MT-groep.

Aan het einde van de middag vragenuurtje voor de adviesbureaus, die een offerteaanvraag voor de ondersteuning van fase 4 mogen doen. Adviseurs van vier bureaus vuurden hun vragen op Jan van Dijk, projectgroeplid Tjeerd Piek en mij af als  beoordelingscommissie voor de offertes.

Dinsdag was er een bijeenkomst van de projectleiders, kwartiermakers en directeuren van de RUD's / Omgevingsdiensten. Bijgepraat over de projecten die landelijk lopen. Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving gaf aanleiding tot veel discussie. Ook werd aandacht geschonken aan de uitvoering van de BRZO-taken door zes RUD's.

Woensdag waren er twee personeelsbijeenkomsten. Eerst één voor medewerkers van de gemeenten Groningen en Haren en daarna één voor medewerkers van de provincie. De opkomst bij beide bijeenkomsten was goed. Bij de eerste bijeenkomst werden niet veel vragen gesteld, waarschijnlijk omdat slechts een klein deel van de medewerkers naar de RUD gaan. Bij de provincie werden wel veel vragen gesteld: van de provincie gaan ongeveer 40 formatieplaatsen over naar de RUD. Naast vragen over de arbeidsvoorwaarden, vroegen medewerkers aandacht voor de automatisering, de cultuur en de betrokkenheid van medewerkers bij de vorming van de RUD.
's Middags met de voorzitter van het VGG-portefeuillehoudersoverleg wethouder Jan Bessembinders het verloop van de fasen 1 en 2 geëvalueerd.

Donderdag hadden wij kerngroepvergadering. Dit keer was ook onze communicatieadviseur Hanneke Huls aangeschoven. Jan van Dijk en ik hebben met Hanneke nagedacht over de communicatie in de komende maanden, vooral de communicatie naar de medewerkers zal meer aandacht krijgen.
's Middags een gesprek gehad met beoogd projectleider voor één van de deelprojecten. Prima gesprek met een man die veel ervaring heeft op het gebied van personeel en organisatie. Dinsdag bespreken wij in de projectgroep de bemensing van de deelprojecten (inclusief projectleiders).
Donderdagavond samen met mijn zoon geschaatst op de ijsbaan in Peize. Ideale omstandigheden: perfect ijs en nauwelijks wind.

De week besloten met een relatief rustige vrijdag. De stapels op mijn bureau zijn grotendeels verdwenen. Prettig.

Aan het einde van de middag waren de vier offertes voor de ondersteuning van fase 4 binnen. Volgende week volgen de presentaties van de vier bureaus. Daarna beoordelen Jan van Dijk, Tjeerd Piek en ik de offertes en presentaties en medio februari gunnen wij de opdracht aan één van de bureaus. Direct daarna beginnen wij met de werkzaamheden voor het bedrijfsplan RUD, maar eerst… schaatsen!