Oplossing voor haperende fietspontjes Blauwestad

De provincie Groningen en de gemeente Oldambt gaan de twee fietspontjes in Blauwestad aanpassen. Deze pontjes werkten tot nu toe niet altijd goed, tot ergernis van fietsende toeristen en bewoners. De gemeente Oldambt, die de pontjes in beheer heeft, en de provincie Groningen pakken het probleem nu grondig aan.

De provincie Groningen en de gemeente Oldambt gaan de twee fietspontjes in Blauwestad aanpassen. Deze pontjes werkten tot nu toe niet altijd goed, tot ergernis van fietsende toeristen en bewoners. De gemeente Oldambt, die de pontjes in beheer heeft, en de provincie Groningen pakken het probleem nu grondig aan.

Maatregelen

De maatregelen die we gaan nemen, zijn:

  • de onderbouw van de pontjes wordt minder diepstekend;
  • de oversteek wordt versmald;
  • de tandwielen worden weer in de optimale verhoudingen teruggebracht, waardoor minder krachtinspanning nodig is;
  • de geleidewerken (remmingwerken) komen op een andere plaats;
  • de bebording wordt aangepast/uitgebreid en de bedieningsinstructies worden verbeterd.

Vaarseizoen

De pontjes Rietvoorn en het Pontje van Aart zijn inmiddels uit het water gehaald om te worden aangepast. Daarnaast vinden op dit moment werkzaamheden in het water en aan de aanlandingsvoorzieningen plaats. Voor het vaarseizoen 2015 moeten de pontjes weer in de vaart zijn genomen.

Storingsgevoelig

In 2014 zijn de fietspontjes in Blauwestad vaak uit de vaart geweest en negatief in het nieuws gekomen. De pontjes zijn om verschillende redenen zeer storingsgevoelig. Zo steekt de onderbouw van de pontjes te diep in het water, waardoor voortbewegen (door het slib) moeizaam gaat. Ook landen de pontjes vaak bij het aanmeren op de onderwatervoorzieningen. Hierdoor komen de pontjes vast te zitten.

Veel krachtsinspanning

Beide pontjes worden met de hand bediend. Een vaak gehoorde klacht is dat de handmatige aandrijving veel krachtinspanning kost. De aandrijvingsketting ligt namelijk op de bodem zodat het overige vaarverkeer niet wordt gehinderd. Daarnaast heeft de ketting een behoorlijke gewicht vanwege de lange oversteek.