Oplossing voor Aldel en toekomst chemiepark Delfzijl

Er is een oplossing voor de dreigende situatie rond aluminiumfabriek Aldel en de toekomst van het chemiepark Delfzijl. Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports, de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en de provincie Groningen stellen voor de warmtekrachtkoppelingcentrale (WKK) Delesto opnieuw te starten. Met de chemiebedrijven willen ze afspraken maken over verduurzaming en innovatie.

Er is een oplossing voor de dreigende situatie rond aluminiumfabriek Aldel en de toekomst van het chemiepark Delfzijl. Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports, de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en de provincie Groningen stellen voor de warmtekrachtkoppelingcentrale (WKK) Delesto opnieuw te starten. Met de chemiebedrijven willen ze afspraken maken over verduurzaming en innovatie.

Financiƫle steun

Het voorstel is door de partijen op maandag 20 januari aangeboden aan minister Henk Kamp en de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Voor het opnieuw starten van de WKK Delesto vragen de partijen het ministerie de subsidieregeling SDE+ te verruimen. Hierdoor ontstaat er een behoorlijk lagere elektriciteits- en stroomprijs voor de afnemers, waaronder Aldel. Deze steunmaatregel wordt in andere Europese landen toegepast en voldoet aan de eisen die vanuit Brussel worden gesteld. Als het Rijk deze steun verleent kan verder gewerkt worden aan de doorstart van Aldel.

Living Lab: werken aan schonere en duurzame technologie

Naast de vraag voor het financieel ondersteunen van de WKK Delesto heeft het cluster van bedrijven op het chemiepark in Delfzijl een aanbod geformuleerd, waarin zij de komende jaren investeren in schonere en duurzame technologie. In de komende tien jaar moet er in de Eemsdelta een 'Living Lab' ontstaan. In dit 'Living Lab' wordt gewerkt aan verduurzaming, innovatie en vergroten van de werkgelegenheid. Een voorbeeld van een ontwikkellijn is het omzetten van biomassa naar groen synthesegas, dat weer gebruikt wordt voor de productie van groene methanol en de opwekking van groene stroom.

Behoud en uitbreiding werkgelegenheid

Op woensdag 22 januari spreekt de vaste Tweede Kamercommissie over Aldel. De opstellers van het voorstel zijn ervan overtuigd dat dit de oplossing kan zijn om Aldel en het chemiepark Delfzijl een nieuwe toekomst te geven. De plannen zorgen voor behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid in de regio Eemsdelta. "De bal ligt stil voor een leeg doel, ze hoeven hem alleen maar in te schieten", aldus de directeur van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Patrick Brouns, tijdens de toelichting van de plannen in het provinciehuis.