Opleidingsprogramma Waterstof Werkt van start

Waterstof Werkt. Zo heet een nieuw opleidingsprogramma van onderwijsinstellingen en bedrijven in het noorden op het gebied van waterstof. Nationaal Programma Groningen draagt € 3 miljoen bij om het programma van start te laten gaan. Adriaan Beenen, regioambassadeur Noord bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen en bestuurslid van Nationaal Programma Groningen overhandigden op 8 oktober symbolisch een cheque aan de betrokken partners tijdens het Wind Meets Gas-symposium in de Martinikerk in Groningen. 

Breed opleidingsprogramma

Met de subsidie stellen de projectpartners een breed opleidingsprogramma samen op het gebied van waterstof. Het gaat daarbij om opleidingen, trainingen, traineeships en stageplekken op mbo-, hbo-, universitair en professioneel niveau. 

Waterstofeconomie

De provincie Groningen ontwikkelt zich de komende jaren tot hét centrum van de waterstofeconomie, met investeringen van de overheid en het bedrijfsleven. Dit zorgt voor kansen voor de regio: groei, vernieuwingen en werkgelegenheid. Om de waterstofeconomie te laten slagen is het van belang dat er voldoende geschoolde mensen in de regio beschikbaar zijn.  Onderwijsinstellingen werken samen aan een samenhangend noordelijk programma. Zo wordt er een leergemeenschap met het bedrijfsleven opgezet, waarbij aandacht is voor om- en bijscholing. Ook komt er een databank voor waterstof. 

Over Waterstof Werkt

Het programma Waterstof Werkt is een initiatief van New Energy Coalition in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Het programma heeft een totale omvang van ruim € 7 miljoen euro en wordt verder gefinancierd door het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en New Energy Coalition. Waterstof Werkt moet de komende jaren een impuls geven aan het regionale onderwijs door in te spelen op de behoeften in de duurzame energiesector en de waterstofeconomie in het bijzonder. Het project loopt van 2022 tot 2027.

Samenwerking

Het projectconsortium bestaat uit: ROC Alfa-college, ROC Noorderpoort, Hanzehogeschool  Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition. 
Co-financiers van Waterstof Werkt zijn: EBN, GasTerra, Gasunie, NAM, New Energy Coalition, Bouwend Nederland, Afeer, Stork, gemeente Groningen,Shell Nederland