Opkoopregeling woningen in aardbevingsgebied gestart

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start op 15 februari 2018 met het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich vanaf 15 februari tot en met 16 maart 2018 aanmelden voor het opkopen van hun woning. De selectie vindt plaats in april 2018. Daarna horen de aanvragers of ze zijn geselecteerd voor deelname aan het Koopinstrument.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de woning in de kern van het aardbevingsgebied staan, namelijk binnen de kaart PGA-contour 0,2 - 2015. Daarnaast moet de woning een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden aantoonbaar openbaar te koop staan. Verder moet de aanvrager eigenaar zijn van de woning of deze via een erfenis hebben gekregen.

Bijzondere omstandigheden

Woningeigenaren met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang bij het opkopen van de woning. Zij krijgen voorrang boven de eigenaren waarvan de woning alleen langdurig te koop staat. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld een medische indicatie, familieomstandigheden of woon-werkafstand. Als er meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, zijn de woningen die het langst te koop staan als eerst aan de beurt.

Aanmelden

Aanmelden voor het Koopinstrument kan van 15 februari tot en met 16 maart 2018 via het aanmeldformulier op de website van Nationaal Coördinator Groningen.