Opknapbeurt voor Molen in Haren

Molen 'De Hoop' in het centrum van Haren is toe aan een opknapbeurt. De Hoop is een monumentale korenmolen en staat sinds 1843 op in het centrum van Haren. Het Loket Leve(n)de Dorpen in de regio Centraal draagt een bedrag van tienduizend euro bij om de molen te restaureren.

Molen 'De Hoop' in het centrum van Haren is toe aan een opknapbeurt. De Hoop is een monumentale korenmolen en staat sinds 1843 op in het centrum van Haren. Het Loket Leve(n)de Dorpen in de regio Centraal draagt een bedrag van tienduizend euro bij om de molen te restaureren.

Omdat het hier niet alleen om een likje verf gaat, vindt het herstel in fasen plaats. In 2007 is stichting Molen de Hoop begonnen met een succesvolle reddingsactie voor de molen. Onder andere de stenen romp en het houten balkon van de molen zijn al gerestaureerd. Nu zijn de kap en de wieken aan de beurt. Het geld is bijeengebracht door rijkssubsidies, de gemeente en donaties. Loket Leven(de) Dorpen doet een laatste duit in het zakje waardoor de restauratie dit voorjaar kan beginnen. De totale kosten bedragen 177.596 euro.

Loket Leve(n)de Dorpen

Bewoners van dorpen die een idee hebben om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren kunnen terecht bij het Loket Leve(n)de Dorpen. Het Loket helpt bij het maken van een concreet projectvoorstel, geeft advies en hulp bij het ontwikkelen van een dorpsvisie, maakt wegwijs bij het vinden van de juiste organisaties, biedt ondersteuning van deskundigen en kan projecten financieren tot maximaal € 10.000. Ideeën moeten gesteund worden door de inwoners van het betreffende dorp en de betrokken gemeente.

Dit project is mede-gefinancieerd door Loket Leve(n)de Dorpen van de regio Centraal. In de province Groningen heeft iedere regio (Noord, West, Oost en Centraal) een eigen Loket Leve(n)de dorpen. Of een project in aanmerking komt voor financiering van het Loket beslist het regioteam van het gebied, een samenwerkingsverband tussen provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio's.