Opknapbeurt Grootegaster Polder afgerond

De inrichting van het nieuwe natuurgebied Grootegaster Polder tussen Lutjegast en Grootegast is klaar. In het gebied zijn waterlopen verbeterd en stuwen en dammen aangelegd. Zowel de natuur als de omringende landbouw profiteren hiervan. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de ruilverkavelingscommissie Lutjegast Doezum, in opdracht van de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest.

De inrichting van het nieuwe natuurgebied Grootegaster Polder tussen Lutjegast en Grootegast is klaar. In het gebied zijn waterlopen verbeterd en stuwen en dammen aangelegd. Zowel de natuur als de omringende landbouw profiteren hiervan. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de ruilverkavelingscommissie Lutjegast Doezum, in opdracht van de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest.

Herstel sponswerking

Het nieuw ingerichte natuurgebied in de Grootegaster Polder van ongeveer 140 hectare maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in ons land. De sponswerking van het natuurgebied is hersteld. Hierdoor is er in de zomer meer water beschikbaar voor de natuur. In de winter hoeft er dan minder water door het omringende landbouwgebied te worden afgevoerd. Aan de zuidkant van het natuurgebied is meer dan twee kilometer aan waterlopen verbeterd. Ook zijn er twee bruggen geplaatst voor de landbouw.

Aantrekkelijk voor vogels, kikkers en libellen

In de polder zijn nieuwe petgaten, poelen en een natuurvriendelijke oever aangelegd. Hierdoor is het gebied nog aantrekkelijker voor weide- en watervogels, kikkers, salamanders, libellen en diverse plantensoorten zoals Zwanebloem en Moerasvaren. Het gebied is toegankelijk via het al bestaande wandelpad door het gebied.

Samenwerking

Het inrichtingsplan voor het natuurgebied is opgesteld door twee particuliere natuurbeheerders, de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied. Gedeputeerde Henk Staghouwer: “Geweldig om te zien hoe dit project door samenwerking met vele partijen tot stand is gekomen. Het is een unieke polder geworden waarin reguliere en ecologische landbouw, natuur en wonen samengaan”.

Kosten

De inrichting van de Grootegaster Polder heeft 1,1 miljoen euro gekost en is gefinancierd door de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, de ruilverkavelingscommissie Lutjegast Doezum, en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.