Opening eerste speltinformatiecentrum in Pieterburen

Donderdag 29 april is in Domies Toen in Pieterburen het eerste speltinformatiecentrum geopend. Met het informatiepunt wil de Stichting Spelt Pieterburen en Omstreken het zeer gezonde oergraan spelt weer onder de aandacht brengen van de consument. De Stichting is binnen onze provincie dé leverancier van spelt. Gedeputeerde Douwe Hollenga opende het informatiepunt.

Donderdag 29 april is in Domies Toen in Pieterburen het eerste speltinformatiecentrum geopend. Met het informatiepunt wil de Stichting Spelt Pieterburen en Omstreken het zeer gezonde oergraan spelt weer onder de aandacht brengen van de consument. De Stichting is binnen onze provincie dé leverancier van spelt. Gedeputeerde Douwe Hollenga opende het informatiepunt.

Van boer tot consument

Spelt, dat de stichting voor de verschillende speltproducten gebruikt, wordt nog altijd in Pieterburen verbouwd. Boer, molenaar, bakker, stoffeerder, brouwer, distilleerder en kok maken ambachtelijke producten van biologisch verbouwde spelt. Zodoende wordt de totale productieketen van streekeigen producten in Pieterburen zichtbaar: het verbouwen, verwerken, bewerken van het graan en het verkopen van speltproducten.

Streekproducten … uut Grunnen

Sinds 2009 werkt de Stichting, samen met andere Groninger streekproductenorganisaties binnen het Leader-project ‘Streekproducten … uut Grunnen’. Dit project ondersteunt ook andere activiteiten, zoals die van de Waddengroep, de Week van de Smaak en Gegarandeerd Groningen (keurmerk voor streekproducten). Door de samenwerking binnen het project ontstaan er veel nieuwe activiteiten die zorgen voor een verbreding van de economische basis. De Stichting heeft voor de projectperiode een aantal ambities, zoals het ontwikkelen van minimaal drie nieuwe speltproducten, het ontwikkelen van nieuwe arrangementen en samenwerking met andere regio's in binnen- en buitenland.

Historie

In 1997 ging het Speltproject Pieterburen van start als onderdeel van het 'Leefbaarheidsplan Pieterburen 2010' van de Vereniging Dorpsbelangen. Dit gebeurde met financiële steun van LEADER. Daarmee werd het eerste speltproject in Nederland een feit. Gestart werd met twee akkerbouwers, een molenaar, een bakker en een bierbrouwer. In 1999 de Stichting Spelt Pieterburen en Omstreken opgericht om het project te verankeren en verder te ontwikkelen.