Open dagen biologische landbouw op 28 juni en 7 juli

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) organiseert twee open dagen over biologische landbouw. Op dinsdag 28 juni op proefboerderij Ebelsheerd en op donderdag 7 juli op proefboerderij Kollumerwaard. Tijdens deze open dagen zijn beide bedrijven te bezichtigen. Ook worden er diverse demonstraties gehouden. De open dagen zijn vooral bedoeld voor akkerbouwers en hun toeleveranciers uit de regio Noordelijke klei. Natuurlijk zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) organiseert twee open dagen over biologische landbouw. Op dinsdag 28 juni op proefboerderij Ebelsheerd en op donderdag 7 juli op proefboerderij Kollumerwaard. Tijdens deze open dagen zijn beide bedrijven te bezichtigen. Ook worden er diverse demonstraties gehouden. De open dagen zijn vooral bedoeld voor akkerbouwers en hun toeleveranciers uit de regio Noordelijke klei. Natuurlijk zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.

Open dag Ebelsheerd

Op de proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta wordt praktijkonderzoek gedaan naar onder andere granen, koolzaad, suikerbieten en uien. Belangstellenden kunnen tijdens de open dag op 28 juni van 13.00 tot 17.30 uur de proefvelden en een ploegdemonstratie bekijken. Ook zijn er partijen aanwezig die vertellen over plaagdierbeheersing, grondbewerkingssystemen, precisiebemesting en geozaaien van suikerbieten en koolzaad. De SPNAgeeft ook uitleg over het nieuwe uienonderzoek naar teeltvervroeging van zaaiuien.

Open dag Kollumerwaard

Het doel van de open dag op 7 juli op proefboerderij Kollumerzwaard in Munnekezijl is bezoekers op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen rond de teelt van pootaardappelen, zaaiuien, suikerbieten, wintergranen, bioconserven en andere gewassen. Hierbij komen zowel de gangbare als de biologische teelt aan bod. Belangstellenden kunnen van 14.00 tot 20.00 uur onder begeleiding de proefvelden bezichtigen. Daarnaast zullen er tijdens de open dag demonstraties gehouden worden van mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van drones in de landbouw.

Stimuleren biologische landbouw

De provincie Groningen wil boeren ondersteunen die nadenken over omschakelen naar biologische landbouw. Dit aanbod geldt voor zowel akkerbouwers als melkveehouders. Kijk voor meer informatie over onze rol en activiteiten op de pagina Biologische boeren.