Open Dag gemaal Onnen met natuurwandelingen op 2 juli

Midden in de Onnerpolder ligt de drinkwaterproductielocatie Onnen. Van daaruit levert het Waterbedrijf Groningen al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw drinkwater aan een groot deel van de inwoners van Noordoost-Groningen.

 

Midden in de Onnerpolder ligt de drinkwaterproductielocatie Onnen. Van daaruit levert het Waterbedrijf Groningen al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw drinkwater aan een groot deel van de inwoners van Noordoost-Groningen.

Schoon water

Het Waterbedrijf Groningen organiseert een open dag op 2 juli, vanaf de Waterleidingweg 8 in Onnen. Jong en oud kunnen dan ontdekken en beleven wat er bij komt kijken om elke dag weer schoon, lekker en betrouwbaar water uit de kraan te laten komen.

Polder

De Onnerpolder is meer dan alleen een waterwingebied en waterbergingsgebied. De polder is een Natura 2000-natuurgebied en dus zijn er ook excursies door de polder te volgen, waarin de natuurwaarden van de polder worden belicht.

Meer informatie: www.waterbedrijfgroningen.nl.