Oost-Groningen sluit Regio Deal met Rijk: 30 miljoen voor leefbaarheid

Regionale overheden gaan samen met het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werk maken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Gemeenten en provincie kwamen vrijdag 14 februari in Veendam tot een een zogeheten Regio Deal met het Rijk, waarvoor 30 miljoen beschikbaar is.

Uitvoering

Met de overeenkomst maken de partijen zich sterk voor goede opleidingen, meer kans op werk, goede verzieningen, verbetering van gezondheid en behoud van een prettige leefomgeving. De helft van het beschikbare bedrag komt van de provincie en regionale overheden, de andere helft van het Rijk. De Regio Deal wordt de komende maanden verder uitgewerkt, waarna de uitvoering start. De plannen moeten de komende vier jaar worden uitgevoerd.