Oogstseizoen aan de gang: pas op voor modder op de weg

Na de aardappelen gaan de komende weken ook de suikerbieten en het maïs van het land. Dat betekent dat er in onze provincie weer veel landbouwvoertuigen rondrijden die voor modder op de weg - en dus voor gladheid - kunnen zorgen. De provincie en gemeenten willen via een campagne weggebruikers wijzen op het gevaar van gladde wegen, vooral wanneer het regent. De campagne moet er ook voor zorgen dat bestuurders van landbouwvoertuigen op hun beurt de modder opruimen.

Borden langs de weg

De komende weken staan er in de hele provincie borden langs de kant van de weg. Ook wordt er een radiospot uitgezonden om aandacht te vragen voor modder op de weg. Bestuurders van landbouwvoertuigen ontvangen een speciale folder, waarin staat waarvoor zij precies verantwoordelijk zijn als ze de modder achterlaten en wat ze in dat soort gevallen moeten doen.

Verkeerswijzer Groningen

De campagne wordt uitgevoerd door Verkeerswijzer Groningen, een initiatief van verschillende overheden in de provincie Groningen. Verkeerswijzer Groningen organiseert verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers in onze provincie te verminderen.