Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl in handen van gemeente

De Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) is sinds dinsdag 9 maart 2010 in handen van de gemeente Delfzijl. Om dit vast te leggen hebben de provincie Groningen, woningstichting Acantus, de gemeente Delfzijl en de directeur van de OMD hun handtekening gezet onder een overeenkomst. Daarmee is de eerdere samenwerkingsovereenkomst tussen deze partijen beëindigd.

De Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) is sinds dinsdag 9 maart 2010 in handen van de gemeente Delfzijl. Om dit vast te leggen hebben de provincie Groningen, woningstichting Acantus, de gemeente Delfzijl en de directeur van de OMD hun handtekening gezet onder een overeenkomst. Daarmee is de eerdere samenwerkingsovereenkomst tussen deze partijen beëindigd.

Prestatieafspraken

De gemeente en woningbouwcorporatie Acantus hebben tegelijkertijd prestatieafspraken gemaakt voor het woningmarktbeleid voor de periode 2010 tot 2014.  Deze afspraken gaan onder andere over gebiedsontwikkeling en herstructurering. De afspraken houden rekening met het Pact van de Regio Eemsdelta, het Ontwikkelingsperspectief 2030 en de demografische ontwikkelingen.

Historie Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl

De Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl werd in 2002 opgericht door de gemeente Delfzijl, de Provincie Groningen en de woningstichting Acantus. Deze organisatie was verantwoordelijk voor de herstructurering van de woonwijken, het centrum, de infrastructuur en het openbaar gebied. Bovendien moest de organisatie de sociale en culturele leven weer nieuw leven inblazen. Acantus en de gemeente Delfzijl gaan nu samen verder met deze herstructurering.
.