Ontwikkeling toerisme in provincie redelijk goed verlopen in 2011

Ondanks het slechte weer in de zomermaanden en de economisch mindere tijden is het jaar 2011 voor de toeristische sector redelijk goed verlopen. Het aantal overnachtingen is met een daling van 0,9 procent licht afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. De werkgelegenheid in de sector is gestegen met 2,5 procent. Ook hebben toeristen meer geld besteed in de provincie dan in 2010. De cijfers van Groningen en Fryslân zijn terug te lezen in de Toerisme Monitor 2011.

 

Ondanks het slechte weer in de zomermaanden en de economisch mindere tijden is het jaar 2011 voor de toeristische sector in Groningen redelijk goed verlopen. Het aantal overnachtingen is met een daling van 0,9 procent een fractie minder dan in het jaar ervoor. De werkgelegenheid in de sector is gestegen met 2,5 procent. Ook hebben toeristen meer geld besteed in de provincie dan in 2010. De cijfers van Groningen en Fryslân zijn terug te lezen in de <media 18136>Toerisme Monitor 2011</media>.

Overnachtingen

In totaal vonden in Groningen 2.432.000 overnachtingen plaats. In de hotels en pensions is het aantal overnachtingen met 2 procent toegenomen. Op de kampeerterreinen heeft zich een daling voorgedaan van 13 procent. De hoeveelheid overnachtingen in recreatie- en verhuurwoningen is licht toegenomen, vooral in Oost-Groningen en West-Groningen. 

Recreatievaart

De provincie Groningen kende in 2011 meer jachthavens dan in het jaar ervoor. De groei is vooral terug te zien in de regio Oost-Groningen, waar nieuwe waterwegen zijn aangelegd. Het aantal overnachtingen in jachthavens is wel afgenomen: -3 procent. De hoeveelheid passages van recreatieschepen door bruggen en sluizen is (net als in Fryslân) licht gedaald. De Robbengatsluis bij Lauwersoog blijft het drukste punt in de provincie met 12.648 passages.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de toeristische sector in Groningen is in 2011 gestegen met 2,5 procent. Die toename is vooral terug te zien in de deelsectoren cultuur, recreatie en amusement. In Groningen zijn in totaal 14.769 mensen (fulltime en parttime) werkzaam in deze sector. De laatste vijf jaar is de werkgelegenheid in Groningen en Fryslân samen toegenomen met 2,1 procent.

Bestedingen

Toeristen hebben 596 miljoen euro besteed in Groningen, meer dan in 2010. Groningen kon in vergelijking met Fryslân rekenen op meer inkomsten uit dagtoerisme: 469 miljoen euro.