Ontwikkeling centrumgebied Oude Pekela van start gegaan

De ontwikkeling van het centrum van Oude Pekela kan beginnen. Op donderdag 2 maart werd hiervoor het startsein gegeven, waarbij gedeputeerde Eelco Eikenaar en wethouder van Pekela Hennie Hemmes symbolisch een begin maakten met de sloopwerkzaamheden van het oude bankgebouw. Ook werd er een deur onthuld, als verwijzing naar het participatietraject van de gemeente 'Veur & Deur Pekel'. Samen met inwoners en ondernemers kijkt de gemeente naar een nieuwe invulling van het centrumgebied.

Leegstand en verpaupering

De provincie en de gemeente zijn al een aantal jaren in overleg over het centrum van Oude Pekela, dat te kampen heeft met leegstand en verpaupering. Verschillende onderdelen van het plan voor het centrum zijn inmiddels gerealiseerd, zoals multifunctioneel centrum De Binding, de brede school De Groenling en gezondheidscentrum het Dokhuis. Deze voorzieningen zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie.

Extra geld

De laatste onderdelen van het centrumplan, dat onder meer de sloop van het oude bankgebouw en verschillende leegstaande winkelpanden behelsde, waren moeilijk financieel rond te krijgen. Met het extra geld dat de provincie investeert en het extra geld dat de raad van Pekela beschikbaar heeft gesteld, kan de gemeente de laatste fase van het plan nu wel realiseren. De totale investering is 5 miljoen euro. Daarvan draagt de provincie 2 miljoen euro bij, de gemeente 3 miljoen.

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid

De provincie zet zich op verschillende manieren in voor leefbaarheid, zodat het hier in Groningen goed wonen, werken en leven is. Als gevolg van de bevolkingsdaling en de aardbevingen staat de leefbaarheid in sommige gebieden onder druk. Daarom heeft de provincie voor de komende jaren, via het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid, 47 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de periode 2016 - 2020 om leefbaarheidsproblemen in onze provincie aan te kunnen pakken.