Ontwikkelfase van GKG op de helft

Op dit moment zitten we halverwege de ontwikkelfase van het GKG. Er wordt in twee sporen gewerkt: de ontwikkeling van de functies van het GKG en de inrichting van functies van het GKG. In het team Realisatie worden de functies Mijn Omgeving, Antwoord op Maat en Data op Maat verder uitgewerkt. Begin december loopt de realisatiefase ten einde. Vervolgens wordt op 14 december het GKG opgeleverd en worden de resultaten gepresenteerd.

Bert Gerlofs

Op dit moment zitten we halverwege de ontwikkelfase van het GKG. Er wordt in twee sporen gewerkt: de ontwikkeling van de functies van het GKG en de inrichting van functies van het GKG.  In het team Realisatie worden de functies Mijn Omgeving, Antwoord op Maat en Data op Maat verder uitgewerkt. Begin december loopt de realisatiefase ten einde. Vervolgens wordt op 14 december het GKG opgeleverd en worden de resultaten gepresenteerd.

Werkgroepen gestart

Inmiddels zijn de werkgroepen Verbindingen, Standaarden en Afspraken en Beveiliging gestart. Zij leveren specificaties aan bij het Team Realisatie. Ook zijn de kennisgroepen Water, Bodemkwaliteit en Kapvergunning/Omgevingswet met een vraaganalyse en data-analyse bezig. Zij leveren veelgestelde vragen, informatieproducten of databronnen op. Prachtig om te zien hoe de specialisten vanuit de business van de verschillende organisaties met elkaar in gesprek zijn en tot resultaten komen.

Standaarden en eenduidigheid

Door het Team Realisatie worden waterbeheerders met behulp van het GKG met elkaar verbonden. Daar waar waterkaarten gestandaardiseerd beschikbaar zijn, worden zij met het knooppunt verbonden, zodat er een waterketenkaart ontstaat. Naast het werken volgens een standaard wordt ook met elkaar gesproken over eenduidigheid in het gebruik van applicaties ('compliancy'). Dit is een belangrijke wens van de aangesloten organisaties. Het resultaat hiervan is op 18 oktober aan de waterbeheerders gepresenteerd.

Ambassadeurs

Ook kan ik melden dat leden van de regie- en klankbordgroep de rol van ambassadeur met volle inzet op zich nemen. Immers, in de volgende fase wil men het aantal volwaardig aangesloten organisaties op het GKG vergroten. Het ambassadeurschap wordt daarom ook nog verder uitgebreid. Een gedeputeerde, burgemeester en een dagelijks bestuurslid hebben al laten weten dat ze ook ambassadeur willen worden. We zijn nog op zoek naar een wethouder van een van de aangesloten gemeenten die ook ambassadeur wil worden.

Volgende fase

Tenslotte is de regiegroep bezig met de voorbereiding van de volgende fase. Daarbij gaat het om het verkrijgen van commitment van de deelnemers aan het GKG, het in beeld brengen van de principes van de samenwerking, de voorwaarden waaronder toetreding plaatsvindt en  de juridische en financiĆ«le consequenties ervan. Op 14 december wordt dit aan de organisaties bekend gemaakt.