Ontwerpen Nieuwe Waterwerken Zoutkamp te zien op informatiebijeenkomsten

Bij Zoutkamp worden een nieuwe gemaal, een nieuwe sluis en een fietsersbrug aangelegd. De voorlopige ontwerpen hiervoor zijn te zien tijdens twee informatiebijeenkomsten van waterschap Noorderzijlvest in samenwerking met de provincie Groningen en de  gemeente Het Hogeland. Tijdens de bijeenkomsten worden bezoekers bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de overige plannen om de verkeersveiligheid, het toerisme en de recreatie in het gebied te verbeteren, Met suggesties van de omgeving worden de voorlopige ontwerpen definitief gemaakt en kunnen vergunningen aangevraagd worden.

Bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst is digitaal op 30 augustus in de vorm van een webinar. De tweede is een inloopmoment op 2 september in de Nieuwe Kerk in Zoutkamp. Het webinar vindt plaats op maandag 30 augustus van 19.30 tot 20.30 uur. Dan worden de uitgewerkte plannen gepresenteerd. Ook is het mogelijk om vragen te stellen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gemalen@noorderzijlvest.nl

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 2 september kunnen bezoekers tussen 16.00 en 20.00 uur in de Nieuwe Kerk in Zoutkamp een toelichting op de plannen te krijgen. Ook is er volop ruimte om vragen te stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ is de projectnaam voor de verschillende werkzaamheden die het waterschap samen met gemeente en provincie in Zoutkamp en omgeving uitvoert. In het project worden werkzaamheden uitgevoerd om de waterveiligheid te garanderen maar wordt ook gekeken hoe de economie, leefbaarheid, cultuurhistorie en ecologie in deze omgeving versterkt kan worden. Bij de Hunsingosluis komt een nieuw gemaal. De historische Hunsingosluis in de voormalige zeedijk wordt omgebouwd tot schutsluis, waardoor de oude zeedijk weer een regionaal kerende functie krijgt. Ook worden de water- en verkeersveiligheid verbeterd, de toeristische en recreatieve mogelijkheden rond het Lauwersmeer uitgebreid en wordt de vaarrecreatie richting het Hogeland en stad Groningen versterkt. Ook wordt gekeken hoe de vismigratie kan worden verbeterd.