Ontwerpbesluit ESD SiC ter inzage

Het ontwerpbesluit voor de wijziging van de omgevingsvergunning van het bedrijf ESD-SiC B.V. in Farmsum ligt binnenkort ter inzage. Bij dit bedrijf wordt siliciumcarbide (SiC) geproduceerd. Deze stof wordt onder meer toegepast in slijpmiddelen en vuurvaste industrie. Met het ontwerpbesluit wil de provincie het milieu en de gezondheid voor mensen en dieren zo veel mogelijk beschermen. Het ontwerpbesluit gaat over de activiteiten van ESD binnen het terrein van het bedrijf zelf. Over de uitstoot van SiC-vezels buiten het terrein van het bedrijf loopt een aparte procedure.

Publicatie

Het ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen liggen binnenkort zes weken ter inzage. Het ontwerpbesluit wordt op zaterdag 6 februari gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en later in de huis-aan-huisbladen in de regio. Het is vanaf woensdag 10 februari ook te vinden op de website www.officielebekendmakingen.nl

Zienswijze indienen

Iedereen kan binnen de termijn van zes weken na 10 februari een zienswijze indienen. Na afloop van de termijn besluit het college van Gedeputeerde Staten afhankelijk van de ingediende zienswijzen óf en hoe de voorschriften gewijzigd worden. Hiertegen kan ook weer beroep ingediend worden. 

Vragen

Voor meer informatie kunt u bellen met 050- 3164911.