Ontwerp-vergunning project Marconi tot 21 juli ter inzage

Tot en met 21 juli is het mogelijk te reageren op de ontwerp-vergunning kwelderlandschap Marconi Buitendijks. De Natuurbeschermingsvergunning is bedoeld voor de aanleg van een kwelderlandschap met wandelpaden, een broedeiland, een vogelkijkhut en een pionierkwelder in gemeente Delfzijl.

Tot en met 21 juli is het mogelijk te reageren op de ontwerp-vergunning kwelderlandschap Marconi Buitendijks. De Natuurbeschermingsvergunning is bedoeld voor de aanleg van een kwelderlandschap met wandelpaden, een broedeiland, een vogelkijkhut en een pionierkwelder in gemeente Delfzijl.

Marconi

Het project Marconi, dat staat voor Maritieme concepten in beeld, omvat meerdere deelprojecten waarbij de leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie aangepakt worden in en om Delfzijl. De natuurplannen bestaan niet alleen uit de aanleg van 16 hectare kwelderlandschap voor de Handelskade-Oost. Ook de verwijdering van de Griesberg – een afvalberg van voormalige sodafabriek Brunnermond – is er onderdeel van. Ook ter hoogte van de schermdijk langs het zeehavenkanaal wordt nog eens 40 hectare aan kwelderlandschap ontwikkeld. De bedoeling is dat de kwelders de kwaliteit van het ecosysteem in de Eems-Dollard verbeteren.

Nieuw strand

De aanleg van een vergroot strand en een goede loop- en fietsverbinding met het stadscentrum zorgt ervoor dat Delfzijl meer met de haven en de waddenzeekust wordt verbonden. De huidige zeedijk, die het centrum van Delfzijl van het water van de Eems scheidt, komt meer landinwaarts te liggen. Daardoor ontstaat er ruimte voor een strand van 2,3 hectare.

Samenwerking

Het Marconi-project is een plan van de gemeente Delfzijl, die het plan maakte in samenwerking met de provincie en natuur- en milieuorganisaties.