Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N358 tussen A7 en Surhuisterveen ter inzage

De provincies Groningen en Fryslân hebben het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor de N358 (Skieding), tussen de A7 (Frieschepalen) en de rotonde Surhuisterveen. Om de verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren, wordt het bestemmingsplan aangepast door een PIP. Van donderdag 13 februari tot en met woensdag 25 maart liggen de stukken van de Ontwerp PIP ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen reageren.

Provinciaal Inpassingsplan

De bestemming van de grond moet gewijzigd worden om verkeersmaatregelen te kunnen nemen, zoals het verruimen van de bocht, de aanleg van rotondes en de aanleg van de linksafvakken. Dit gebeurt door een PIP, vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. Omdat de Skieding door Groningen en Friesland loopt, hebben beide provincies tegelijkertijd het ontwerp-PIP vastgesteld.

Geluid

Daarnaast zorgen de aanpassingen aan de provinciale weg voor een hogere geluidswaarde voor vier woningen. Om die wettelijke grenswaarde voor het geluid vast te stellen, ligt – tegelijkertijd met de beide PIP’s – het Ontwerpbesluit Geluidshinder ter inzage.

Inzien en reageren

De twee ontwerp-PIP’s en het Ontwerpbesluit Wet Geluidshinder liggen van 13 februari tot en met 25 maart ter inzage. De stukken liggen ter inzage bij de provincie Groningen, de provincie Fryslân, de gemeenten Westerkwartier, Achtkarspelen en Smallingerland en op het projectbureau van de Skieding. De stukken zijn ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijzes kunnen ook digitaal worden ingediend via provincie@fryslan.frl.