Ontwerp Blauwe Loper goed ontvangen

Inwoners van de gemeente Oldambt hebben positief gereageerd op het ontwerp voor de Blauwe Loper. Via een formulier op de website van Blauwestad en tijdens de inloopavond op 25 april konden inwoners hun mening geven over het eerste ontwerp voor deze fiets- en voetgangersbrug tussen Winschoten en Blauwestad. 

Best beoordeelde ontwerp

Bestuurders van gemeente Oldambt, provincie Groningen en Blauwestad hebben woensdagavond 25 april besloten om met het best beoordeelde ontwerp van de combinatie Reef/Oosterhof-Holman verder te gaan in de aanbestedingsprocedure. Het gunningsbesluit is gebaseerd op de uitkomst van de aanbesteding, de respons op de website van Blauwestad en de reacties van de inwoners tijdens de inloopavond van 25 april.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond op woensdag 25 april waren de bestuurders van gemeente Oldambt, provincie Groningen en medewerkers projectbureau Blauwestad samen met combinatie Reef/Oosterhof-Holman aanwezig om reacties van inwoners te horen, vragen te beantwoorden en het ontwerp toe te lichten. De inloopavond is druk bezocht.

Geef uw mening

Tussen 10 en 12 april konden geïnteresseerden online hun menig geven over het ontwerp van de Blauwe Loper. Het ontwerp dat als beste uit de aanbesteding kwam is positief ontvangen. In totaal zijn 237 enquêtes ingevuld, waarvan 62 procent van de inwoners aangaf het voorgestelde ontwerp goed te vinden.

Pieter Smitbrug

Zowel online als tijdens de inloopavond is er veel gesproken over de naam van de nieuwe brug. Inwoners van Oldambt geven aan de brug graag naar hun overleden burgemeester Pieter Smit te willen noemen. Het projectteam neemt deze wens mee in de verdere uitwerking van de plannen rondom de brug

Over de Blauwe Loper

De Blauwe Loper wordt met 800 meter de langste fiets- en voetgangersbrug van Europa. De brug verbindt Winschoten en Blauwestad met elkaar en moet een opvallend uiterlijk krijgen. De brug bestaat eigenlijk uit vier bruggen: over het Winschoterdiep, de Rijksweg A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer.

Vervolg

Na de definitieve gunning in mei 2018, werkt het projectteam samen met Reef/Oosterhof-Holman het ontwerp verder uit. Houd voor de voortgang de website van Blauwestad in de gaten.