Onduidelijkheid over hoogte subsidies natuurbeheer 2013

De subsidieplafonds voor natuurbeheer zijn door de provincie Groningen voorlopig op 1,- euro gesteld, omdat het op dit moment nog onduidelijk is hoeveel geld er in 2013 precies beschikbaar is. Dat heeft te maken met de landelijke bezuinigingen op natuur. Nu symbolisch een subsidieplafond is vastgesteld, kan de provincie nieuwe aanvragen voor subsidie in ieder geval in behandeling nemen. Eind 2012 is er meer duidelijkheid over hoeveel geld er voor de provincies te besteden is aan natuurbeheer.

 

De subsidieplafonds voor natuurbeheer zijn door de provincie Groningen voorlopig op 1,- euro gesteld, omdat het op dit moment nog onduidelijk is hoeveel geld er in 2013 precies beschikbaar is. Dat heeft te maken met de landelijke bezuinigingen op natuur. Nu symbolisch een subsidieplafond is vastgesteld, kan de provincie nieuwe aanvragen voor subsidie in ieder geval in behandeling nemen. Eind 2012 is er meer duidelijkheid over hoeveel geld er voor de provincies te besteden is aan natuurbeheer.

Onzekerheid

Dit jaar moet een aantal contracten met natuurbeheerorganisaties verlengd worden. Dat gebeurt ieder jaar, maar door de bezuinigingen is er veel onzekerheid. Daardoor is het nu niet mogelijk om reƫle bedragen aan te geven. Mocht het geld voor natuur er uiteindelijk komen dan wordt het subsidieplafond verhoogd of opgeheven.