Onderzoekstocht naar verdwenen eiland Heffezand op 19 april

Welk verhaal schuilt er achter het verdwenen waddeneiland Heffezand? Ontdek het tijdens 'Wad een workshop' op 19 april, waarbij geïnteresseerden samen met onderzoekers meer te weten kunnen komen over het vroegere waddeneiland. De onderzoekstocht is de eerste in een reeks van twaalf, georganiseerd door Erfgoedpartners.

Welk verhaal schuilt er achter het verdwenen waddeneiland Heffezand? Ontdek het tijdens 'Wad een workshop' op 19 april, waarbij geïnteresseerden samen met onderzoekers meer te weten kunnen komen over het vroegere waddeneiland. De onderzoekstocht is de eerste in een reeks van twaalf, georganiseerd door Erfgoedpartners.

Kennis over Groninger waddengebied

Er is nog veel onbekend over de ontwikkeling van het Groninger waddengebied. Aan de hand van verschillende thema’s gaan wetenschappers komende tijd grondboringen doen. De bodem kan veel nieuwe kennis opleveren over gebeurtenissen in het verleden. Als er schelpen of ander organische materialen worden aangetroffen, bekijkt het isotopen-instituut hoe oud het materiaal is.

Twaalf onderzoekstochten

In totaal organiseert Erfgoedpartners samen met wetenschappers van Verdronken Geschiedenis en andere instellingen twaalf tochten: vier op het wad, vier op de kwelder en vier binnendijks. Deze onderzoekstochten zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden in geschiedenis en onderzoek daarover. Aan de tochten kunnen maximaal 35 mensen deelnemen. De eerste zoektocht is op 19 april naar het verdwenen eiland Heffezand. Bij deze tocht zijn een historicus, archeoloog, bodemkundige en een geoloog betrokken. De groep vaart met ‘De Boschwad’ naar het oostelijk waddengebied.

Aanmelden

Aanmelden voor de eerste tocht kan tot 10 april door een mail te sturen naar info@erfgoedpartners.nl. Bekijk voor een indruk het promotiefilmpje. Deelname aan een zoektocht per schip kost 40 euro per persoon, voor de overige zoektochten geldt een prijs van 12 euro per persoon. Kijk voor meer informatie over de tochten op www.erfgoedpartners.nl.

De provincie Groningen heeft ruim 21.000 euro bijgedragen aan 'Wad een workshop'. Dat is gebeurd vanuit het Activiteitenbudget Cultuur.