Onderzoek: veel eenzijdige ongevallen met oudere fietsers

Fietsers en bromfietsers hebben grote kans gewond te raken als zij betrokken zijn bij een ongeval. Bijna een derde van deze slachtoffers in de provincie Groningen is 70 jaar of ouder. Daarnaast zijn er relatief veel ongevallen met bromfietsen en scooters onder 16- en 17-jarigen. Dat blijkt uit onderzoek (PDF PDF-bestand, 1 MB) naar  verkeersongevallen onder fietsers, voetgangers, bromfietsers en scooterrijders in onze provincie van het UMCG, het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) en de provincie Groningen.

Bebouwde kom

In de provincie Groningen belandden tussen 2014 en 2018 in totaal 1559 voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers door een ongeval in een ziekenhuis. De meeste van deze ongelukken (85%) vonden plaats binnen de bebouwde kom en in de stad Groningen. In de hele provincie kwamen ongelukken met de fiets (75%) het vaakst voor. Daarna volgden voetgangers (12%) en scooters (10%). Bij 59% van alle ongevallen was er geen andere weggebruiker bij betrokken. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn: geen voorrang verlenen (14%), alcohol- of drugsgebruik (11%), de fiets of scooter niet onder controle hebben (9%) of een aanrijding met een andere weggebruiker (9%).

Verschil in leeftijd en letsel

Uit het onderzoek blijkt verder dat jonge kinderen vooral betrokken zijn bij ongevallen met andere weggebruikers. Vaak steken ze plotseling over en krijgen of geven geen voorrang. Bij oudere verkeersdeelnemers komen vaker eenzijdige ongevallen voor. 60-plussers zijn relatief vaak betrokken bij een eenzijdig ongeval, waarbij ze ernstig gewond raken. Een licht ongeluk kan bij hen al ernstige verwondingen opleveren. Jongeren lopen vaker meerdere verwondingen op, maar die zijn dan vaak minder ernstig. 

Gezamenlijk onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de verkeersongevallen, zoals de locatie, omstandigheden en ernst van de verwondingen deden de Afdeling Traumachirurgie van het UMCG en de provincie Groningen gezamenlijk onderzoek. Het onderzoek richtte zich op ongevallen waarbij het slachtoffer gewond raakte, op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht kwam en vervolgens werd opgenomen. De data hiervoor werden in samenwerking met het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland en de betrokken ambulancediensten, UMCG Ambulancezorg en Ambulancezorg Groningen, verkregen en vervolgens geanalyseerd. Tot nu toe was er weinig bekend over ongevallen met voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers. Dit soort ongevallen wordt vaak niet geregistreerd omdat de politie niet altijd wordt ingeschakeld.

Uitvoeringsprogramma fiets

In oktober presenteert de provincie Groningen een nieuw Uitvoeringsprogramma Fiets met daarin concrete maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers tot en met 2023. Het gaat daarbij om zowel maatregelen op het gebied van infrastructuur als op het gebied van educatie. We vinden dat de inrichting van de weg geen aanleiding mag zijn voor een ongeluk en houden hiermee rekening bij de aanleg van fietspaden. Daarbij maken we gebruik van de resultaten uit dit onderzoek.

Investeringen in verkeersveiligheid

De afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van fietsers. Op
een aantal fietspaden is bijvoorbeeld al kantmarkering aangebracht om eenzijdige ongevallen tegen te gaan en verschillende fietsoversteken zijn veiliger gemaakt door een middenberm aan te brengen. Daarnaast is er veel voorlichting geweest over afleiding op de fiets en veilig fietsen voor ouderen. paaltjes, verbetering van fietsoversteken en de aanleg van vrijliggende fietspaden. Om ook de komende jaren inzicht te krijgen in ongevallen met voetgangers, fietsers, scooterrijders en
bromfietsers in de provincie, krijgt het gezamenlijk onderzoek een vervolg.