Onderzoek naar verminderen wildslachtoffers A28 gestart

Er is een onderzoek gestart naar hoe wildslachtoffers voorkomen kunnen worden op de rijksweg A28. De snelweg vormt een gevaar voor veel overstekende diersoorten, zoals otters en bevers, die afkomstig zijn uit de natuurgebieden eromheen. Aan het project werken verschillende overheden en natuurorganisaties in Groningen en Drenthe mee.

Er is een onderzoek gestart naar hoe wildslachtoffers voorkomen kunnen worden op de rijksweg A28. De snelweg vormt een gevaar voor veel overstekende diersoorten, zoals otters en bevers, die afkomstig zijn uit de natuurgebieden eromheen. Aan het project werken verschillende overheden en natuurorganisaties in Groningen en Drenthe mee.  

Grote natuurgebieden

Ten westen, ten zuiden en ten oosten van Groningen liggen inmiddels grote natuurgebieden, zoals de Onlanden, het beekdal van de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeergebied. Deze gebieden worden door de  provincies Drenthe en Groningen onderling aan elkaar gekoppeld door ecologische verbindingen aan te leggen. Diersoorten kunnen zich hierdoor beter verplaatsen om voedsel te zoeken of zich te verspreiden.

A28 als obstakel

De inrichting van de natuurgebieden werpt inmiddels zijn vruchten af. Soorten als de bever en de otter doen het goed. Zo leeft in het natuurgebied De Onlanden sinds kort een otterfamilie met twee jongen. De A28 kan een obstakel zijn, omdat de jongen zich over grote afstanden verplaatsen om nieuwe leefgebieden te vinden. In 2011 werd bijvoorbeeld een bever doodgereden en in 2014 een otter. Ook ree├źn, dassen, steenmarters en bunzingen die proberen de A28 over te steken, overleven het vaak niet.

Oplossing

Een groeiend aantal organisaties uit het gebied wil aan een oplossing meewerken nu het zo goed gaat met de natuurgebieden en de diersoorten die daar leven. Vanaf 2004 worden er al plannen gemaakt om de A28 voor dieren beter passeerbaar te maken, maar de noodzakelijke maatregelen zijn niet goedkoop. Ook door landelijke bezuinigingen op natuur is het tot nu toe niet gelukt om ze uit te voeren. Wel zijn er in 2012 door plaatsing van loopplanken en rasters al voorlopige maatregelen getroffen bij de bestaande water-onderdoorgangen bij Witte Molen. 

Samenwerking

De organisaties die aan het onderzoek meewerken zijn Rijkwaterstaat, de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Tynaarlo, Haren en Groningen, het waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Stichting Groninger Landschap, Stichting Natuurplatform Drentsche Aa en De Natuur- en Milieufederatie Groningen