Onderzoek naar verbetering natuurgebieden Eems en Dollard

De natuur in het gebied van de Eems en de Dollard is verre van gezond. Dat is de conclusie van het rapport dat is uitgebracht in het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’, waarin overheden, natuurorganisaties en bedrijven samenwerken. Het aanleggen van een stormvloedkering zou kunnen helpen om het natuurlijke systeem van de Eems te verbeteren. Dat geldt ook voor een maatregel zoals het herstellen van de overgang van zoet naar zout water. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg nam op vrijdag 30 maart 2012 in Lauwersoog het rapport in ontvangst.

 

De natuur in het gebied van de Eems en de Dollard is verre van gezond. Dat is de conclusie van het rapport dat is uitgebracht in het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’, waarin overheden, natuurorganisaties en bedrijven samenwerken. Het aanleggen van een stormvloedkering zou kunnen helpen om het natuurlijke systeem van de Eems te verbeteren. Dat geldt ook voor een maatregel zoals het herstellen van de overgang van zoet naar zout water. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg nam op vrijdag 30 maart 2012 in Lauwersoog het rapport in ontvangst.

Rapport

Van der Ploeg over het rapport: “Deze kennis gaat helpen om van het Eemsgebied naast een belangrijke economische motor, net zo’n belangrijk natuurgebied te maken als de rest van de Wadden. Ik ben hier dus blij mee en weet dat andere partijen ook met deze ideeën aan de slag willen”, aldus Van der Ploeg.

Unesco Werelderfgoed

De Eems is een zogenaamd estuarium, dat wil zeggen: een een rivier die uitmondt in zee. In zo’n gebied is de natuur zeer productief. Estuaria zijn ook voor de mens interessant als visgrond en transportroute, en worden gebruikt voor havens en industrie. Ogenschijnlijk ziet het Eems-estuarium er prachtig uit. Toch is dit gebied, grotendeels Unesco Werelderfgoed, niet in orde. Onder andere door de eisen die de scheepvaart stelt, is van de oorspronkelijke rijkdom aan planten en dieren weinig over. Het water is extreem troebel en ook de kwaliteit ervan laat te wensen over. Veel vissoorten, zoals de fint en de steur, komen niet meer voor. De natuur langs de randen van het gebied zou veel rijker kunnen zijn.