Onderzoek naar veiligheid rondom stations

Mensen voelen zich veiliger op de stations op de spoorlijn Groningen-Nieuweschans. Dit blijkt uit het onderzoek dat de provincie heeft laten doen naar de veiligheid op de stations van dit traject. In 2007 hebben we dit ook onderzocht.

Mensen voelen zich veiliger op de stations op de spoorlijn Groningen-Nieuweschans. Dit blijkt uit het onderzoek dat de provincie heeft laten doen naar de veiligheid op de stations van dit traject. In 2007 hebben we dit ook onderzocht.

Verbetering

Naar aanleiding van het onderzoek in 2007 hebben we op een aantal stations op het traject Groningen-Nieuweschans verbeteringen aangebracht. De fietsenstallingen zijn uitgebreid, de parkeerplaatsen zijn verbeterd en de verlichting is aangepakt. Dit heeft ertoe geleid dat mensen zich veiliger voelen op deze stations. Reizigers willen nog wel graag betere wacht- en schuilruimtes. Op de stations die nog niet zijn aangepast bestaat nog behoefte aan betere verlichting, fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Hiermee gaat de provincie binnenkort in samenwerking met ProRail aan de slag.

Groningen - Delfzijl

Op het traject Groningen-Delfzijl is voor de eerste keer onderzoek gedaan naar de veiligheid op de stations. Op de stations op de lijn Groningen-Delfzijl voelen reizigers zich over het algemeen veilig. Delfzijl West, Delfzijl en Bedum scoren iets lager. Daar voelen reizigers zich 's avonds iets minder veilig. Binnenkort gaat de provincie samen met de gemeenten, de politie en ProRail kijken wat ze hieraan kunnen doen. Daarna wordt onderzocht of deze maatregelen hebben geholpen.