Onderzoek naar oude scheepswrakken in oostelijke Waddenzee

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onder water archeologisch onderzoek uitvoeren in de oostelijke Waddenzee, de Eems en de Dollard. Dit is tot dusver niet gebeurd. Het doel van het project Buitendijks erfgoed Oostelijke Waddenzee is om samen met de inwoners onder andere oude scheepswrakken in kaart te brengen. De provincie draagt ruim 33.000 euro bij aan het project, dat loopt van september 2013 tot september 2015.

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onder water archeologisch onderzoek uitvoeren in de oostelijke Waddenzee, de Eems en de Dollard. Dit is tot dusver niet gebeurd. Het doel van het project Buitendijks erfgoed Oostelijke Waddenzee is om samen met de inwoners onder andere oude scheepswrakken in kaart te brengen. De provincie draagt ruim 33.000 euro bij aan het project, dat loopt van september 2013 tot september 2015.

Onderzoek onder water

De Rijksuniversiteit Groningen wil allereerst de meldingen van vondsten van oude scheepswrakken, sporen van verdronken dorpen en resten van oude dijken controleren en in kaart brengen. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld wadlopers, sportduikers, vissers en inwoners. Vanaf de tweede helft van 2014 gaan onder andere duikers de vindplaatsen onderzoeken en vastleggen. Na afloop van het onderzoek worden de resultaten bekend gemaakt. 

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Erfgoedcentrum Nieuw Land in Lelystad en de provincies Fryslân en Groningen nemen deel aan het project.