Onderzoek naar mogelijke route buizenzone langs N33

De provincie laat een tussentijds onderzoek doen naar een mogelijke route voor een buizenzone langs de N33. Voor de aanleg van de buizenzone, die tussen de Eemshaven en Delfzijl moet komen, zijn al eerder drie andere mogelijke trajecten bekeken. In het Milieueffectrapport (MER), het Landbouweffectrapport (LER) en de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) staan de gevolgen die deze alternatieve routes hebben voor het milieu, de omgeving en de landbouw. Uit de inspraakreacties hierop van omwonenden en andere belanghebbenden kwam vaak de suggestie naar voren om te kijken naar een eventueel traject langs de N33. Daar gaat de provincie nu mee bezig.

De provincie laat een tussentijds onderzoek doen naar een mogelijke route voor een buizenzone langs de N33. Voor de aanleg van de buizenzone, die tussen de Eemshaven en Delfzijl moet komen, zijn al eerder drie andere mogelijke trajecten bekeken. In het Milieueffectrapport (MER), het Landbouweffectrapport (LER) en de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) staan de gevolgen die deze alternatieve routes hebben voor het milieu, de omgeving en de landbouw. Uit de inspraakreacties hierop van omwonenden en andere belanghebbenden kwam vaak de suggestie naar voren om te kijken naar een eventueel traject langs de N33. Daar gaat de provincie nu mee bezig.

Onderzoek

De tussentijdse studie naar een eventuele route langs de N33 wordt begin 2012 uitgevoerd. Daarbij kijken de onderzoekers of het technisch haalbaar is om een buizenzone naast deze weg te leggen.  Ook de gevolgen voor de ruimte, de externe veiligheid, het milieu en de kosten worden onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepaalt het college van Gedeputeerde Staten of dit traject een nieuw volwaardig alternatief is.  Als dat inderdaad het geval blijkt, worden ook voor deze route een MER, LER en MKBA opgesteld. Voordat dat gebeurt zal de provincie de omwonenden uitvoerig informeren.

Drie huidige alternatieven

Op dit moment vormen het Leermenstracé, het Holwierdetracé en het Eems-Dollardtracé al drie alternatieven voor de aanleg van de buizenzone tussen Groningen en Delfzijl. De effecten op het milieu en de landbouw zijn al uitgebreid onderzocht in de MER, LER en MKBA.

Bedrijventerreinen

De stichting Buizenzone Eemsdelta, opgericht door Groningen Seaports en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), onderzoekt de mogelijkheden om een buizenzone aan te leggen tussen de Eemshaven en Delfzijl. De buizenzone is bedoeld om tussen beide bedrijventerreinen energie, gassen en vloeistoffen te kunnen uitwisselen.

Lees meer over de buizenzone op onze website.