Onderzoek naar groene en waterrijke dorpsrand 't Zandt

Hoe kun je in 't Zandt een groene en waterrijke dorpsrand aanleggen, met respect voor de kwaliteiten van het dorp en landschap? Dat gaan studenten en dorpsbewoners de komende tijd samen met landschapsbureau LAOS onderzoeken. De provincie draagt hier ruim € 12.000 subsidie aan bij. Ook de gemeente Eemsdelta, het Alfa College en Noorderpoort betalen mee aan het project.

Ontwerpen

40 leerlingen van het Alfa College werken het project onder leiding van een landschapsarchitect uit. De leerlingen maken ontwerpen voor het water en de inrichting van het groen in het dorp. De plannen zijn gebaseerd op de kwaliteiten van het dijkdorp en het landschap en hebben meerwaarde voor de
omgeving. De openheid van het landschap is karakteristiek, maar er is nu ook behoefte aan groen en water. De leerlingen en de landschapsarchitect leggen de ontwerpen voor aan dorpsbewoners, die een actieve rol krijgen in het project.

Landgoed De Camping

De subsidie is aangevraagd door stichting Landgoed De Camping in ’t Zandt. Drie jaar geleden ontstond op de plek van de voormalige voetbalvereniging een camping. Landgoed De Camping omschrijft zich als een ‘sociaal dorpsbedrijf’, waar veel verschillende activiteiten worden gecombineerd. Er is een dorpswinkel, een werkplaats en werkleerbedrijf voor jongeren vanuit het mbo en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie helpt om de leefbaarheid en de omgeving van het dorp te verbeteren. Met het plan is er straks ook kleinschalige recreatie mogelijk in de omgeving. Je kunt er wandelen, fietsen en recreëren op het water.

Ruimtelijke kwaliteit

De subsidie voor 't Zandt komt uit de regeling Ruimtelijke kwaliteit. Die is bedoeld voor onderzoek om de kwaliteit van het landschap en de bebouwing in beeld te brengen. Ook is er geld voor de inzet van ontwerpers op het gebied van stedenbouw en landschap. Op die manier blijft de provincie aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers.