Onderzoek naar gebruik overtollige windenergie krijgt 50.000,- euro

De provincie Groningen levert een bijdrage van 50.000,- euro aan een Duitse haalbaarheidsstudie naar de productie van methaangas met behulp van windenergie die overblijft. Met dit project van het Duitse bedrijf INTIS GmbH wordt gekeken of deze zogeheten Power to Gas-technologie op grote en kleine schaal in Nederland en Duitsland toe te passen is.

 

De provincie Groningen levert een bijdrage van 50.000,- euro aan een Duitse haalbaarheidsstudie naar de productie van methaangas met behulp van windenergie die overblijft. Met dit project van het Duitse bedrijf INTIS GmbH wordt gekeken of deze zogeheten Power to Gas-technologie op grote en kleine schaal in Nederland en Duitsland toe te passen is.

Productie windenergie groter dan vraag

In Duitsland worden windturbines regelmatig stilgezet omdat de productie van elektriciteit groter is dan de vraag naar elektriciteit. Op dit moment zijn er geen zuinige manieren om de elektriciteit op te slaan. Daardoor blijft een groot deel van de capaciteit van de windturbines onbenut. De ontwikkelingen in Nederland die zich voordoen op het gebied van windenergie, wijzen erop dat dat binnenkort hier ook gaat gebeuren. Om de capaciteit van windturbines in de toekomst beter te benutten wordt met het project van INTIS GmbH onderzocht of dit 'overschot' aan duurzame energie te gebruiken is om methaangas te produceren uit CO2.

Nederlands-Duitse samenwerking

Het geld is afkomstig uit het subsidieprogramma Nachhaltige Energien Niederlande Deutschland (NEND). Binnen dit programma werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland samen rondom duurzame energie. Het valt onder het Europese INTERREG-programma, dat ervoor bedoeld is om regionale gebieden in verschillende landen met elkaar te laten samenwerken.