Onderzoek naar energieverbruik en binnenklimaat scholen

De provincie Groningen wil alle basisschoolgebouwen in Groningen onderzoeken op energiegebruik en binnenklimaat. Op dit moment worden in elf gemeenten vooral in krimpgebieden 160 scholen onderzocht. Er resteren in de provincie dan nog 205 gebouwen die onderzocht moeten worden. De provincie Groningen steekt 370.000,- euro in het vervolg, zodat 123 schoolgebouwen onderzocht kunnen worden. De overige 82 onderzoeken worden op een andere manier bekostigd.

De provincie Groningen wil alle basisschoolgebouwen in Groningen onderzoeken op energiegebruik en binnenklimaat. Op dit moment worden in elf gemeenten vooral in krimpgebieden 160 scholen onderzocht. Er resteren in de provincie dan nog 205 gebouwen die onderzocht moeten worden. De provincie Groningen steekt  370.000,- euro in het vervolg, zodat 123 schoolgebouwen onderzocht kunnen worden. De overige 82 onderzoeken worden op een andere manier bekostigd.

Toekomstbestendige schoolgebouwen

De kwaliteit van basisschoolgebouwen in Groningen is een belangrijk probleem. De scholen verslinden energie en het klimaat in de klassen is erg slecht. In krimpgebieden zijn de problemen het grootst, omdat scholen daar ook nog te maken hebben met dalende leerlingaantallen. Samen met schoolbesturen, gemeenten en Bureau Scholenbouwmeester zoeken wij naar oplossingen voor gezonde, energiezuinige en toekomstbestendige basisschoolgebouwen. Het project 'Binnenklimaat en energiebesparing scholen' is onderdeel van het 100.000 Woningenplan. De drie noordelijke provincies hebben geld gekregen van Europa en het Rijk voor de uitvoering.