Onderzoek: meer banen en schoner milieu door biologische landbouw

Biologische landbouw levert twee procent meer werkgelegenheid op dan de traditionele landbouw. Dat is een van de conclusies uit het rapport 'Bio-kansen in Noord Nederland', dat is opgesteld door onderzoeksbureau Avalon, op verzoek van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De opdracht was om te verkennen wat de kosten zijn voor een brede omschakeling naar biologische landbouw. 

Schoner milieu

Ook kwam uit het onderzoek dat biologische landbouw over het algemeen een schoner milieu creëert. Verder levert het vergroten van het areaal biologische landbouw, een positief milieueffect op.

Verschillende scenario‘s

In het rapport staat wat de werkelijke kosten zijn van de huidige landbouw (referentiejaar 2015). Dit is inclusief economische en ecologische kosten en baten. Deze resultaten worden afgezet tegen verschillende scenario’s voor overschakeling naar biologische landbouw. De scenario’s variëren van volledige overschakeling naar bio-landbouw, tot een omschakeling van 50% en 20%.  

Goede aanknopingspunten

De drie landbouwgedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen), Johannes Kramer (Fryslân) en Henk Jumelet (Drenthe) zien in dit rapport goede aanknopingspunten voor de noordelijke landbouwaanpak. Het geeft hen vertrouwen om de biologische landbouw te blijven stimuleren. Dit blijft ook gelden voor de overige landbouwvormen. 

Nader onderzoek nodig

Er is nog wel nader onderzoek nodig voordat de provincies er volledige conclusies aan kunnen verbinden. Zo is niet onderzocht wat de bijdrage is aan debiodiversiteit, het gebruik van antibiotica en de voedselkwaliteit. Hiervoor was te weinig data beschikbaar.