Onderzoek generatiearmoede Veenkoloniën gaat verder

Het onderzoek naar meerdere generaties armoede in de Veenkoloniën krijgt een vervolg. De provincies Groningen en Drenthe verlengen de subsidie voor het onderzoek met twee jaar. De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt hoe armoede in families in de Veenkoloniën ontstaat, hoe dit blijft bestaan en hoe families dat ervaren. Uit het onderzoek moet duidelijk worden of de maatregelen om langdurige armoede aan te pakken, werken. De provincie ondersteunt het onderzoek omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Generatiearmoede

Families die al generaties lang arm zijn doen minder mee in de maatschappij. Ze hebben minder vaak een baan, doen minder vaak aan vrijwilligerswerk en hebben minder contact met hun omgeving. Dit heeft negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van families. Families die in armoede leven hebben dus niet alleen minder kansen in de maatschappij, ze hebben ook een grotere afstand tot andere groepen in de samenleving. 

Uit de armoede komen

Het onderzoek naar zogeheten 'generatiearmoede' ging in 2017 van start. In de afgelopen drie jaar is duidelijk geworden hoe armoede ontstaat, hoe dit in families blijft bestaan en hoe zij dit ervaren. Ook is er nu meer inzicht in hoe gezinnen zelf proberen uit de armoede te komen. Met deze informatie hebben gemeenten in de Veenkoloniën actie ondernomen. Naast praktische hulp bij het inkomen en schulden, maken de gemeenten steeds meer beleid dat langdurige armoede aanpakt. Bij het voorkomen van generatiearmoede worden sociale aspecten en de samenstelling van de familie steeds meer meegenomen. De komende twee jaar gaat het onderzoek zich vooral richten op de samenhang tussen het huidige beleid en de verschillende soorten aanpak om mensen uit armoede te helpen.

Effect van maatregelen

In de tweede fase van het onderzoek wordt gekeken hoe effectief de maatregelen zijn die worden genomen. Daarbij wordt onderzocht wat daarbij de invloed is van de samenstelling van een familie. Ook wordt gekeken hoe met behulp van burgerinitiatieven armoede opgespoord kan worden en in beeld kan worden gebracht bij instanties. De bedoeling is om mensen uit verschillende lagen uit de bevolking om de tafel te krijgen om het over dit onderwerp te hebben. Verder wordt onderzocht hoe de maatregelen en het beleid van de verschillende partijen in de Veenkoloniën met elkaar samenhangen. Hierbij werken de onderzoekers nauw samen met de Alliantie van Kracht. In dit samenwerkingsverband werken organisaties op het gebied van welzijn, zorg, werk en wonen met lokale en regionale overheden samen om generatiearmoede te bestrijden.