Onderzoek duurzame aanpak kantoorpanden Martini Trade Park

De Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW) wil de leegstand en het verval op het Martini Trade Park een halt toeroepen. Daarom gaat de vereniging onderzoek doen naar een duurzame herinrichting van het bedrijvenpark. De leegstand op het Martini Trade Park ligt veel hoger dan de gemiddelde leegstand onder kantoren in de gemeente Groningen.

 

De Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW) wil de leegstand en het verval op het Martini Trade Park een halt toeroepen. Daarom gaat de vereniging onderzoek doen naar een duurzame herinrichting van het bedrijvenpark. De leegstand op het Martini Trade Park ligt veel hoger dan de gemiddelde leegstand onder kantoren in de gemeente Groningen.

Gedateerd

Een van de oorzaken van de leegstand is de huidige inrichting van de binnenterrein(en). De kantoren maken hierdoor een gedateerde indruk op bedrijven die zich daar zouden willen vestigen. De provincie ondersteunt het onderzoek. Het is belangrijk dat niet telkens nieuwe locaties worden gebouwd, terwijl er nog voldoende kansrijke kantoorlocaties beschikbaar zijn.

Haalbaar plan

Adviesbureau Draaijer + partners voert het onderzoek uit. Het bureau heeft de opdracht gekregen een plan te maken voor een duurzame herinrichting en aanpassing van het Martini Trade Park. Zowel de kantooreigenaren als de huurders en gebruikers moeten het plan haalbaar vinden. De huurders en gebruikers van het Martini Trade Park worden daarom actief betrokken bij de plannen en de voortgang van het onderzoek. De totale kosten van het onderzoek zijn bijna 40.000,- euro. Gemeente en provincie Groningen dragen ieder iets minder dan 10.000,- euro bij. De rest betalen de bedrijven.

Conventant Aanpak leegstand kantoren

Om te voorkomen dat net als in de Randstad hoge leegstand ontstaat in bestaande kantoorgebieden, hebben Rijk, provincies en gemeenten onlangs het Convenant Aanpak leegstand kantoren ondertekend. Hierin spreken de overheden onder meer af dat op goed gelegen en nog kansrijke kantoorlocaties het verval en de daaropvolgende leegstand moeten worden tegengegaan.