Onderzoek afhandeling mijnbouwschade gepresenteerd in provinciehuis

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de manier waarop de afhandeling van mijnbouwschade is geregeld. Hierbij kan het gaan om schade veroorzaakt door gaswinning, maar ook door bijvoorbeeld zout- of oliewinning. De resultaten van het onderzoek getiteld 'De governance van de afhandeling van mijnbouwschade' werden op 19 december in het provinciehuis overhandigd aan gedeputeerde Eelco Eikenaar.

Interviews

De onderzoekers hebben interviews gehouden met medewerkers van dertien betrokken organisaties, waaronder de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Nationaal Co├Ârdinator Groningen (NCG). Daarmee kwamen verschillende ervaringen aan het licht. De ge├»nterviewden wezen bijvoorbeeld op het gebrek aan publieke regie bij de afhandeling van schade. En als het aan een aantal partijen ligt, wordt de NAM in de toekomst zelfs helemaal niet meer betrokken bij de afhandeling.

Oplossingen

In het rapport worden ook enkele mogelijke scenario's beschreven voor de manier waarop de schade afgehandeld zou kunnen worden. Zo hebben de onderzoekers  gekeken in hoeverre het meerjarenprogramma daarvoor een oplossing biedt, hoe de publieke regie op schadeafhandeling kan worden vergroot en of de staat de afhandeling voor haar rekening zou kunnen nemen. Ook is er in het onderzoek een scenario uitgewerkt voor een situatie waarbij de staat (mede) aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door mijnbouw.