Onderzoek aanpassing aan klimaatverandering krijgt 30.000 euro

De provincie Groningen steekt 30.000 euro in twee onderzoeken naar de effecten van klimaatverandering en de oplossingen om de omgeving daartegen weerbaarder te maken. Het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool krijgt 10.000 euro voor een klimaatscan Regio Groningen-Assen. 20.000 euro gaat naar Praktijkonderzoek Plan & Omgeving van Wageningen University & Research centre voor een onderzoek naar verbetering van de bodemkwaliteit in de Veenkoloniën.

De provincie Groningen steekt 30.000 euro in twee onderzoeken naar de effecten van klimaatverandering en de oplossingen om de omgeving daartegen weerbaarder te maken. Het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool krijgt 10.000 euro voor een klimaatscan Regio Groningen-Assen. 20.000 euro gaat naar Praktijkonderzoek Plan & Omgeving van Wageningen University & Research centre voor een onderzoek naar verbetering van de bodemkwaliteit in de Veenkoloniën.

Klimaatscan

Met de Klimaatscan Regio Groningen-Assen wil het Kenniscentrum NoorderRuimte inzicht geven in de problematiek van overlast en schade bij hevige neerslag. Het Kenniscentrum presenteert de kwetsbare gebieden met daarbij kansen en oplossingen op digitale kaarten. Drie van de probleemlocaties worden verder uitgewerkt. In workshops wil het Kenniscentrum de abstracte problematiek naar concrete situaties vertalen. Dit moet de betrokken partijen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, inspireren om gebieden klimaatproof te maken.

Verbetering bodemkwaliteit Veenkoloniën

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen University & Research centre wil de bodemkwaliteit in de Veenkoloniën verbeteren. Dit met het doel om de opbrengst te verhogen en de bodem weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. Een klimaatbestendige bodem is in staat om water te bufferen. In een demonstratieveld wordt van diverse maatregelen afzonderlijk en in combinatie onderzocht wat de effecten zijn. Tijdens een demomiddag in augustus worden de voorlopige resultaten gepresenteerd en krijgen boeren een demonstratie grondbewerking.