Ondertekening overeenkomst voor behoud Groninger landschap

Verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties hebben op 4 maart een overeenkomst ondertekend voor het behoud van het Groninger Landschap. Hiermee zijn de verantwoordelijkheid en de zorg voor het Groninger landschap geregeld. De bijeenkomst vond plaats op het landgoed Ewsum in Middelstum.

Verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties hebben op 4 maart een overeenkomst ondertekend voor het behoud van het Groninger Landschap. Hiermee zijn de verantwoordelijkheid en de zorg voor het Groninger landschap geregeld. De bijeenkomst vond plaats op het landgoed Ewsum in Middelstum.

Landschapsagenda per regio

Er zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en taken, over het delen van kennis, samenwerking, financiering en het betrekken van inwoners bij hun eigen leefomgeving. Het uiteindelijke doel is om per regio te komen tot een gezamenlijke landschapsagenda waaraan alle partijen meewerken.

Ondertekenaars

De organisaties die het convenant hebben ondertekend zijn: waterschap Noorderzijlvest, Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen, BoerenNatuur Groningen, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Consulentschap IVN Groningen, provincie Groningen, LTO-Noord, ANWB, Federatie Particulier Grondbezit, Erfgoedvereniging Heemschut en Libau.