Ondertekening Groninger Verdienmodel in melkstal

De afspraken in het Groninger Verdienmodel zijn vanmiddag ondertekend. Dat gebeurde in de melkstal van maatschap Langereis-Muilwijk in Ten Boer. Met de ondertekening is het verdienmodel nu officieel in de provincie Groningen van kracht.

De afspraken in het Groninger Verdienmodel zijn vanmiddag ondertekend. Dat gebeurde in de melkstal van maatschap Langereis-Muilwijk in Ten Boer. Met de ondertekening is het verdienmodel nu officieel in de provincie Groningen van kracht.

Duurzamer werken en produceren

Melkveehouders die hun bedrijf fors willen uitbreiden moeten voortaan laten zien dat zij duurzamer gaan werken en produceren. Zij kunnen in het Groninger Verdienmodel punten verdienen in thema's als gezondheid van dieren, uitstoot van ammoniak, natuur en landschap en het voeren van een dialoog met de omgeving. Met deze punten behalen ze een rapportcijfer. Wie een 7,5 of hoger haalt, mag het bedrijf uitbreiden.

Koploper

Met het Groninger Verdienmodel wil de provincie koploper worden in de duurzame landbouw.  Onder leiding van gedeputeerde Henk Staghouwer werkten LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen het model uit, naar aanleiding van een motie die Provinciale Staten in 2013 aannamen. Het Groninger Verdienmodel stimuleert de landbouwsector om inspanningen te verrichten die de landbouw in Groningen sterker, het landschap mooier en schoner en de betrokkenheid tussen  boerenbedrijven en hun omgeving actiever maken.

Ondertekening

Het convenant met de afspraken is namens Natuur en Milieufederatie Groningen ondertekend door Siegbert van der Velde. Voor LTO Noord tekende Annette van Velde. Henk Staghouwer vertegenwoordigde de provincie Groningen.