Ondernemers en bestuurders tekenen voor verdere verdubbeling N33

Ondernemers en gemeentebestuurders in de Eemsdelta hebben op woensdag 22 oktober een verklaring ondertekend waarin zij de minister van Infrastructuur en Milieu oproepen om de rijksweg N33 naar de Eemshaven te verdubbelen. Een verdere verdubbeling van deze weg is volgens hen belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid in de Eemshaven.

Ondernemers en gemeentebestuurders in de Eemsdelta hebben op woensdag 22 oktober een verklaring ondertekend waarin zij de minister van Infrastructuur en Milieu oproepen om de rijksweg N33 naar de Eemshaven te verdubbelen. Een verdere verdubbeling van deze weg is volgens hen belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid in de Eemshaven.

N33 Assen-Zuidbroek

De verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is inmiddels afgerond. Bij de openingshandeling van de nieuwe weg eind september gaf minister Melanie Schultz Van Haegen aan dat de aanpak van het laatste gedeelte van de N33 geen prioriteit heeft voor het Rijk. Met de verklaring 'N33 Midden: van twee naar vier!' willen lokale ondernemers en bestuurders laten zien dat er in het Noorden breed draagvlak is voor de verdubbeling van de N33 naar de Eemshaven.

Onderzoek

De provincie doet op dit moment onderzoek naar een aantal varianten voor dit weggedeelte. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan het Rijk. De provincie heeft al aangegeven dat ze zelf 78 miljoen euro in de verdubbeling van de weg wil investeren.