Onderhandelen

Nog altijd is het mooi weer. Dat kwam maandag de 29e extra goed uit, toen minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) in Groningen kwam om haar handtekening te zetten onder het tracébesluit voor de verdieping van de vaargeul Eemshaven. De minister zette zo de eerste stap die nodig is om de vaargeul straks uit te baggeren. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid van de haven. En de mogelijkheden, want door de verdieping kunnen er grotere schepen binnen komen.

 

Nog altijd is het mooi weer. Dat kwam maandag de 29e extra goed uit, toen minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) in Groningen kwam om haar handtekening te zetten onder het tracébesluit voor de verdieping van de vaargeul Eemshaven. De minister zette zo de eerste stap die nodig is om de vaargeul straks uit te baggeren. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid van de haven. En de mogelijkheden, want door de verdieping kunnen er grotere schepen binnen komen.

Voordat de minister tekende, sprak ik met haar over de verdieping in relatie tot het natuurherstel dat hard nodig is in de Eems-Dollard. Zonder economie geen ecologie - en andersom.  In een brochure hebben we opgeschreven welke projecten we op dit vlak de komende jaren willen doen. En we, dat zijn dan bedrijven rond de haven, natuur- en milieuorganisaties en verschillende overheden.

In de flyer presenteren we vijf projecten, allemaal proefprojecten om te kijken hoe het uitpakt. Ze lopen uiteen van slib uit het Wad gebruiken voor dijkherstel en -verbreding, slib gebruiken voor en door de landbouw en het herstel van kwelders. In die kwelders moeten meer dier- en plantensoorten zich thuis gaan voelen.

Ik heb de minister gevraagd of het Rijk mee wil doen aan onze projecten. Ze ziet de urgentie en eerder al gaf het ministerie ambtelijk aan dat we via samenwerking goed in beeld kunnen krijgen wat er moet gebeuren in de Eems-Dollard. Zodra we het daar over eens zijn, en ook met Duitsland in beeld hebben wie wat gaat doen, moet het gesprek over de financiën worden gevoerd.

In mijn beeld staat Duitsland voor een groot deel aan de lat, want daar zijn de problemen groter dan bij ons. Over het Nederlandse deel moeten we als regio met het Rijk kijken wie welk bedrag voor rekening kan nemen.

Met de brochure en de ondertekening zijn we een stap verder. De natuur- en milieuverenigingen, bedrijven en overheden weten elkaar goed te vinden, al blijft het soms spannend. De folder lag bij wijze van spreken al bij de drukker toen er door verschillende partijen nog werd onderhandeld over projecten!