Onderhandelaarsakkoord sociaal statuut

Maandag afrondend gesprek gevoerd met Saskia Gerritsen, die kwartiermaker Regionale Uitvoeringsdienst wordt. Zij kan 20 november al beginnen. Fijn. De komst van Saskia betekent dat ik de komende periode een groot deel van mijn werkzaamheden aan haar ga overdragen. Daar gaan wij volgende week afspraken over maken. Wij moeten ook kijken naar haar mogelijkheden, omdat Saskia drie dagen per week als kwartiermaker aan de slag gaat.

 

Maandag afrondend gesprek gevoerd met Saskia Gerritsen, die kwartiermaker RUD wordt. Zij kan 20 november al beginnen. Fijn. De komst van Saskia betekent dat ik de komende periode een groot deel van mijn werkzaamheden aan haar ga overdragen. Daar gaan wij volgende week afspraken over maken. Wij moeten ook kijken naar haar mogelijkheden, omdat Saskia drie dagen per week als kwartiermaker aan de slag gaat.

’s Middags gesprek met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC). Teruggeblikt op het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) van vorige week vrijdag. De BVC doet verslag van de vergadering van de voorzitters van de ondernemingsraden op 7 november. De voorzitters kunnen instemmen met de vorming van een Bijzondere Ondernemingsraad ( BOR). De BOR treedt op als ondernemingsraad van de RUD, zo lang de RUD er zelf nog geen één heeft.

Conceptnieuwsbrief gelezen. Saskia levert morgen nog een item over haarzelf en dan kan de nieuwsbrief woensdag worden verzonden.

’s Avonds naar een informatiebijeenkomst over de RUD van de gemeenteraad van Stadskanaal geweest. Er is een zeer goede opkomst 15 van de 17 raadsleden zijn aanwezig. Ik houd de algemene presentatie en Tjeerd Piek, projectgroeplid en werkzaam bij de gemeente Stadskanaal, zoemt in op de gevolgen van de vorming van de RUD voor de gemeente Stadskanaal. De raadsleden stellen tijdens onze presentaties de nodige vragen, waardoor het een levendige bijeenkomst wordt.

Dinsdagmorgen al weer vroeg uit de veren. Om kwart voor acht met de trein vanuit Groningen naar Utrecht voor het maandelijkse overleg met mijn collega-projectleiders RUD. Discussie over het wel of niet voortzetten van dit overleg na 1 januari. Wij besluiten in ieder geval nog een halfjaar door te gaan, omdat de meeste RUD’s op 1 januari nog niet operationeel zijn en dit overleg alleen al voor de informatie-uitwisseling van belang is.

’s Middags naar Amsterdam naar mijn vriendin. Door het telewerken kan ik het nuttige met het aangename verenigen.

Woensdagmorgen met trein terug naar Groningen. In de trein de vergadering van de stuurgroep op 26 november voorbereid.
Terug in Groningen overleg gevoerd met mijn provinciale collega’s Bert Nijmeijer en Larissa Riemsma. Zij begeleiden de gevolgen van de vorming van de RUD voor de provinciale organisatie. Over en weer informatie gewisseld.
Daarna gesprek met de financiële controller van de provincie André Kosters. De begroting van de RUD moet worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de huidige begroting voldoet qua opzet nog niet aan de vereisten, die er vanuit het Rijk aan worden gesteld. Met André gekeken hoe wij dit varkentje kunnen wassen. Afgesproken dat André eerst zelf met mijn contactpersoon bij het ministerie belt. Het wordt in ieder geval een klus, die meer tijd gaat kosten dan verwacht, zowel van André als van mij.

Donderdagmorgen vergadering van de projectgroep. Belangrijkste agendapunt is de presentatie van de opzet van het functieboek van de RUD door kerngroeplid Gea Koeling. Gea heeft met haar projectgroep Taken en organisatie en met een aantal personeel- en organisatieadviseurs goed werk verricht. De opzet van het functieboek is eenvoudig en zit goed in elkaar.
Rest van de dag voor al in het teken van de voorbereiding van drie vergaderingen.
Eerst de agenda en stukken voor de stuurgroep op 26 november afgerond en verstuurd.

Daarna de agenda voor het deelnemersplatform. Dit platform is opgericht voor de inrichtingsfase van de RUD. In het deelnemersplatform zitten contactpersonen namens alle organisaties, die aan de RUD gaan deelnemen. Zij gaan de schakel vormen tussen hun eigen organisatie en de RUD. De eerste vergadering van dit platform is op 22 november. Onderwerpen: opzet functieboek en ‘Nulmeting producten en diensten RUD’. Tussendoor naar bijeenkomst medewerkers van de milieuafdeling van de provincie geweest. Goede opkomst. Medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken van het project RUD. Helaas wat weinig tijd voor de beantwoording van hun vragen.
Tot slot de agenda en stukken voor de kerngroep op 20 november klaargemaakt en verzonden.

Vrijdag vrij. Al een hele tijd geleden een lang weekend Zuid-Limburg gepland. Ik mis hierdoor het BGO. Jammer!
Als mijn vriendin en ik aan het einde van de middag in onze Bed & Breakfast neerstrijken, krijg van Marleen Halsema, projectsecretaresse en notuliste van het BGO, een sms-je dat er een onderhandelaarsakoord over het Sociaal statuut is bereikt. Even later volgt een meer uitgebreide sms van Raymond Meijers, projectleider Personeel. Het is een pak van mijn hart dat er nu een onderhandelaarsakkoord ligt. Wij zijn er nog niet helemaal, omdat de werknemersdelegatie het akkoord nog ter goedkeuring aan hun achterban moet voorleggen, maar er is een belangrijke stap gezet. Het lijkt erop dat wij verder kunnen. Ik feliciteer via de sms Raymond en plaatsvervangend voorzitter van het BGO Jan Bessembinders met het bereikte resultaat. Beiden hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Dit weekend (inclusief de maandag) genoten van Zuid-Limburg, de Voerstreek en Maastricht een voor mij grotendeels onbekend gebied. De herfsttinten kleurden het landschap prachtig.