Onafhankelijk advies voor versterking project Grote Markt Oostzijde/Forum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen en het college van Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in goed overleg besloten een onafhankelijk advies te vragen voor het concept van het Groninger Forum en de economische structuurversterking van het totale project.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen en het college van Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in goed overleg besloten een onafhankelijk advies te vragen voor het concept van het Groninger Forum en de economische structuurversterking van het totale project.

Een onderzoekscommissie onder leiding van Jan Terlouw (oud-minister van Economische Zaken en oud-commissaris van de koningin in Gelderland) moet hierover voor 30 april 2011 advies uitbrengen. Beide colleges zijn tevreden met dit resultaat. In korte tijd zijn zij erin geslaagd het bestuurlijk meningsverschil om te zetten in constructieve afspraken.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is een versterkt inhoudelijk concept te presenteren. Dit concept moet voldoende vertrouwen hebben van een meerderheid in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen en van de partners in het Forum. Het belangrijkste thema binnen de opdracht is een robuuste exploitatie van het Forum. Bovendien moet het gehele project Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum een versterking van de economische structuur opleveren.