Omwonenden Noorderhoogebrug en Bedum denken mee over N361

Twee werkgroepen gaan vanaf half januari 2014 meedenken over de nieuwe aansluitingen van de provinciale weg N361 met hun woonomgeving. De werkgroep Noorderhoogebrug gaat aan de slag met de aansluiting van Noorderhoogebrug op de N361 en de werkgroep Bedum met de oostelijke aansluiting langs Bedum. De werkgroepen bestaan uit omwonenden en andere betrokkenen. De provincie verwacht dat de voorkeurstracés voor de zomer van 2014 bekend zijn.

Twee werkgroepen gaan vanaf half januari 2014 meedenken over de nieuwe aansluitingen van de provinciale weg N361 met hun woonomgeving. De werkgroep Noorderhoogebrug gaat aan de slag met de aansluiting van Noorderhoogebrug op de N361 en de werkgroep Bedum met de oostelijke aansluiting langs Bedum. De werkgroepen bestaan uit omwonenden en andere betrokkenen. De provincie verwacht dat de voorkeurstracés voor de zomer van 2014 bekend zijn.

Werkgroepen Noorderhoogebrug en Bedum

De werkgroep in Noorderhoogebrug gaat samenwerken met een al bestaande werkgroep met verschillende vertegenwoordigers uit en rondom Noorderhoogebrug. De werkgroep Bedum moet nog worden opgericht. Deze week zijn de inwoners van Bedum via een brief en een advertentie in de huis-aan-huisbladen uitgenodigd deel te nemen aan deze werkgroep. Aanmelden kan via de website van de gemeente Bedum.

Planning

De werkgroepen Noorderhoogebrug en Bedum beginnen half januari 2014. De provincie streeft ernaar om in juni 2014 de voorkeurstracés van beide werkgroepen te presenteren. Daarna starten de inspraakprocedures. In het najaar van 2014 nemen Provinciale Staten een definitief besluit. Vervolgens worden de plannen uitgewerkt. 

Verbetering N361 Winsum-Groningen

Halverwege voorjaar 2014 worden de mogelijkheden voor de verbetering van de wegverbinding N361 tussen Winsum en Groningen onderzocht. Daarna start de uitwerking van de deelprojecten Herinrichting van de dorpen Winsum, Sauwerd en Adorp en een noordelijke verbindingsweg om Winsum. De omwonenden krijgen hierover nog informatie. 

Eind  juni 2013 hebben Provinciale Staten besloten de N361 Winsum-Bedum  de noordelijke rondweg bij Winsum en de oostelijke rondweg bij Bedum aan te pakken en de omwonenenden hierbij te betrekken.