Omgevingsdienst NL opgericht

De week begonnen met een verlofdag. Niet echt van kunnen genieten, omdat ik ’s ochtends was geveld door duizeligheid. Tegen de avond mijn dochter naar Schiphol gebracht voor haar terugkeer naar Australië. De kerngroep is maandag naar het gebouw van de Regionale Uitvoeringsdienst in Veendam wezen kijken. Zij zijn er enthousiast over.

De week begonnen met een verlofdag. Niet echt van kunnen genieten, omdat ik ’s ochtends was geveld door duizeligheid. Tegen de avond mijn dochter naar Schiphol gebracht voor haar terugkeer naar Australië. De kerngroep is maandag naar het gebouw van de Regionale Uitvoeringsdienst in Veendam wezen kijken. Zij zijn er enthousiast  over.

Dinsdagmorgen projectgroepvergadering, onder andere presentatie van de resultaten van de ‘Nulmeting producten en diensten’ door Jan Beldman en Reinier Trommel van KplusV organisatieadvies. Zij gaven de projectgroep hun eerste beelden op basis van de gegevens die zij bij alle deelnemers hebben geïnventariseerd. In die gegevens zit een grote variatie. KplusV organisatieadvies gaat nu een voorstel doen voor het kwaliteitsniveau van de Regionale Uitvoeringsdienst bij de start en twee jaar na de startdatum.
Dinsdag was ook de Managementteamgroep. Kwartiermaker Saskia Gerritsen heeft de Managementteamgroep voorgesteld om de projectorganisatie slagvaardiger te maken, waardoor de komende maanden de noodzakelijke meters kunnen worden gemaakt. Dat voorstel viel in goede aarde bij de leden van de Managementteamgroep.
Ook een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders van Oldambt gestuurd om hen te wijzen op de gevolgen van de door hun raad aangenomen motie, waarin een relatie is gelegd tussen de plaats van huisvesting en het in te brengen takenpakket. Nu de Regionale Uitvoeringsdienst naar Veendam gaat, wil de gemeente Oldambt alleen de basistaken inbrengen en niet het volledige Wabotakenpakket. Donderdag blijkt dat de raad en Burgemeester en Wethouders voet bij stuk houdt. Een tegenvaller.
De colleges van Burgemeester en Wethouders van Leek en Marum hebben deze week besloten over de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan. Beide gemeenten gaan deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, Leek brengt de milieutaken in en Marum de basistaken.
De gemeenten Grootegast en Ten Boer willen niet deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. De stuurgroep vindt het belangrijk dat alle gemeenten en de provincie deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling heeft daarom besloten beide gemeenten bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan te melden als ‘witte vlek’. De brief van Gedeputeerde Staten geschreven en in procedure gebracht (behandeling 29 januari).

Woensdag en donderdag heb ik gewerkt aan de voorbereiding van de vergadering van de stuurgroep op 31 januari. Belangrijkste agendapunt is het advies van de toesingscommissie Informatievoorziening en Automatisering. Daarnaast staan de efficiencytaakstelling, fonds eenmalige kosten vorming Regionale Uitvoeringsdienst, Regeling commissie bezwaarschriften personele aangelegenheden en werkwijze en planning op de agenda.

Vrijdag Saskia Gerritsen vervangen bij de oprichtingsvergadering van Omgevingsdienst NL, de vereniging van directeuren van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten. Bestuur gekozen, contributie vastgesteld en bedrijfsplan en activiteitenprogramma besproken. De vereniging gaat de omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten vooral ondersteunen met activiteiten die van gezamenlijk belang zijn, onder andere op het gebied van kennis, arbeidsmarkt en kwaliteit.
In de trein terug naar Groningen de agenda en stukken voor de kerngroep gemaakt, gewerkt aan de Nota reacties en commentaar bij de gemeenschappelijke regeling en bedrijfsplan en een begin gemaakt met de voortgangsrapportage over de fasen drie en vier (gemeenschappelijke regeling en bedrijfsplan).

Zaterdag met mijn vriendin en zoon geschaatst op het Paterswoldsemeer. Gezellig en ijs van goede kwaliteit.