Olieopslag Eemshaven: niet te verhinderen, wel overleg

Dinsdag 11 januari maakten Vopak en infrastructuurfonds NIBC bekend dat zij samen een nieuwe olieopslagterminal gaan bouwen in de Eemshaven in Groningen. De Waddenvereniging is niet gelukkig met de komst van een olieterminal aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied, maar kan juridisch geen weerstand bieden.

Dinsdag 11 januari maakten Vopak en infrastructuurfonds NIBC bekend dat zij samen een nieuwe olieopslagterminal gaan bouwen in de Eemshaven in Groningen. De Waddenvereniging is niet gelukkig met de komst van een olieterminal aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied, maar kan juridisch geen weerstand bieden.

Overleg met natuur- en milieuorganisaties

Door het ontbreken van een duidelijk toetsingskader bij het toelaten van bedrijven aan de rand van de Waddenzee, zijn olietankers gewoon toegestaan. Vopak heeft de Waddenvereniging en de Natuur- en Milieufederatie Groningen al in een vroeg stadium benaderd over de plannen voor een olieterminal in de Eemshaven. Na het eerste contact, volgden vele intensieve, maar constructieve gesprekken.

Niet alle olietankers welkom

Hoewel Vopak hiertoe niet wettelijk verplicht is, zal zij alleen olietankers accepteren die qua grootte zijn afgestemd op de aanwezige oliebestrijdingsvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Vopak wil ook bijdragen aan verbetering van de bescherming van de Waddenzee tegen olierampen. De invulling hiervan wordt nader uitgewerkt door Vopak, Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties.

Toename schepen

Jaarlijks varen er bijna honderdvijftigduizend schepen door de diepvaarroutes ten noorden van het kwetsbare waddengebied. Met de terminal zal de scheepvaart toenemen met maximaal 69 zeeschepen en 138 binnenvaartschepen per jaar. De terminal van Vopak in de Eemshaven zal voorzien in een deel van de strategische voorraden van Nederland en andere EU-lidstaten. In de terminal zal maximaal 2.760.000 kubieke meter aan olieproducten worden opgeslagen.

Bron: Waddennieuws