Officiële start werkzaamheden Oostelijke Ringweg

De Oostelijke ringweg gaat op de schop. Het officiële startsein werd hiervoor op woensdag 8 december gegeven door gedeputeerde Marc Jager, wethouder Karin Dekker en Agnes Bernhardt van Rijkswaterstaat. Alle bestaande kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt en maken plaats voor nieuwe op- en afritten, rotondes en viaducten. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. In de nieuwe situatie wordt de weg omgeven door veel nieuw groen.

De Oostelijke ringweg gaat op de schop. Het officiële startsein werd hiervoor op woensdag 8 december gegeven door gedeputeerde  Marc Jager, wethouder Karin Dekker en Agnes Bernhardt van Rijkswaterstaat. Alle bestaande kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt en maken plaats voor nieuwe op- en afritten, rotondes en viaducten. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. In de nieuwe situatie wordt de weg omgeven door veel nieuw groen.

Groen

De huidige weg heeft een lage ligging en wordt omgeven door veel bomen en planten op de taluds en geluidswallen. In de nieuwe situatie moet de omgeving van de weg nog groener worden. Er komen nieuwe bomen en planten langs de ringweg, er wordt ruimte gemaakt voor natuurontwikkeling en er komen oversteekplaatsen voor dieren.

Deelprojecten

De totale aanpak van de Oostelijke Ringweg is onderverdeeld in vier deelprojecten. Begonnen wordt met Lewenborg/Ulgersmaborg (2010-2012), daarna volgen de deelprojecten Kardinge/Ulgersmaborg (2011-2013), Beijum-Zuid/de Hunze (2011-2013) en Beijum-Noord/Groningerweg (2012-2014)
De aanpak van de Oostelijke Ringweg gaat ongeveer 30 miljoen euro kosten.

Meer over de aanpak van de Oostelijke Ringweg vindt u op www.ringgroningen.nl